Piotr Nieżurawski

dr Piotr Nieżurawski

Pracownia Dydaktyki Fizyki

Wydział Fizyki

Uniwersytet Warszawski

Przedmioty, które prowadzę lub współprowadzę na Wydziale Fizyki UW

Dydaktyka fizyki

wykład, warsztaty
USOS
Materiały

Od pomysłu do patentu

warsztaty
USOS
Materiały

Zespołowe projekty studenckie

koordynacja
USOS
Strona ZPS

Pracownia specjalistyczna I - popularyzacja fizyki

zaliczanie praktyk
USOS

Seminarium "Jak być nauczycielem?"

warsztaty
USOS

Proseminarium licencjackie

warsztaty
USOS

Pracownia dydaktyki fizyki B

pracownia
USOS
Materiały

Podstawy ochrony własności intelektualnej

wykład
USOS
Strona przedmiotu

Moje inne strony i projekty

Archiwalne strony

Piotr Nieżurawski, 2017-2019