Praktyki studenckie odbywają się w oparciu o porozumienie podpisane między Wydziałem Fizyki UW a instytucją, zwaną poniżej "Organizatorem praktyk". Student może wybrać Organizatora praktyk z listy oferowanej przez Wydział (w przypadku tych instytucji podpisane zostało tzw. porozumienie długoterminowe) lub znaleźć Organizatora praktyk samodzielnie (wówczas przed praktyką podpisywane jest tzw. porozumienie krótkoterminowe).


W przypadku realizacji praktyki w Instytucji, z którą Wydział podpisał Porozumienie Długoterminowe należy przygotować następujące dokumenty:
  1. SKIEROWANIE: wypełnia student; podpisuje Organizator praktyki oraz Dziekan Wydziału Fizyki UW po uprzednim zaparafowaniu przez właściwego asystenta koordynatora praktyk lub koordynatora praktyk
  2. Ramowy PROGRAM PRAKTYKI: wypełnia student z Opiekunem praktyki u Organizatora praktyki; podpisuje: (i) w imieniu UW - właściwy asystent koordynatora praktyk lub koordynator praktyk (w zależnoœci od kierunku studiów), (ii) w imieniu Organizatora praktyki - Opiekun praktyki, (iii) student.

Dokumenty konieczne do przygotowania Porozumienia Długoterminowego można pobrać tutaj. Wypełnione dokumenty należy wydrukować w trzech egzemplarzach.
Lista Organizatorów praktyk, z którymi Wydział podpisał porozumienia długoterminowe znajduje się tutaj.W przypadku realizacji praktyki w Instytucji, z którą Wydział nie podpisał Porozumienia długoterminowego należy przygotować tzw. Prozumienie Krótkoterminowe. Składają się na nie następujące dokumenty:
  1. PEŁNOMOCNICTWO: wypełnia student; podpisuje Organizator praktyki oraz Dziekan Wydziału Fizyki UW po uprzednim zaparafowaniu przez właściwego asystenta koordynatora praktyk lub koordynatora praktyk
  2. Ramowy PROGRAM PRAKTYKI: wypełnia student z Opiekunem praktyki u Organizatora praktyki; podpisuje: (i) w imieniu UW - właściwy asystent koordynatora praktyk lub koordynator praktyk, (ii) w imieniu Organizatora praktyki - Opiekun praktyki, (iii) student.

Dokumenty konieczne do przygotowania Porozumienia Krótkoterminowego można pobrać tutaj. Takze w tym przypadku wypełnione dokumenty należy wydrukować w 3 egzemplarzach.Procedura przygotowania dokumentów i zaliczenia praktyki - krok po kroku. Zajrzyj do prezentacji poniżej lub pobierz ją w postaci pliku pdf .

Prosimy pamiętać, aby przed rozpoczęciem praktyki przygotować ubezpieczenie Ubezpieczenie. (Ubezpieczenie jest obowiązkowe, niezależnie czy praktyka odbywa się w Instytucji z listy oferowanej przez Wydział czy też znalezionej samodzielnie!)
Po zakończeniu praktyki przygotuj Sprawozdanie. Przygotowanie sprawozdania jest nieodzowne i stanowi podstawę zaliczenia praktyki.