Lista seminariów Fizyki Ciała Stałego (piątkowych)

radycja Seminarium Fizyki Ciała Stałego sięga końca lat czterdziestych XX wieku. Do naszych czasów zachowały się zeszyty seminaryjne od 1960 roku (za wyjatkiem jednego z okresu stanu wojennego). Listy mówców i tematów można znaleźć pod poniższymi linkami:

1960/61-1964/65 | 1965/66-1969/70 | 1970/71-1974/75 | 1975/76-1979/80 | 1980/81-1984/85 | 1985/86-1989/90 | 1990/91-1994/95 | 1995/96-1999/2000 | 2000/01-2005/06

Począwszy od 2006 roku ogłoszenia o seminarium pojawiają się na stronie Wydziału Fizyki UW:

Bieżące

2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024