Fizyka statystyczna ciała stałego

semestr letni 2011/2012

Egzamin:

25.06.2012 (poniedziałek), 10-14 SST (N132), ul. Hoża 69

Osoby, które nie mogą przystąpić do egzaminu w powyższym terminie proszę o kontakt,

postaram się wtedy znaleźć inny, indywidualny termin

zadania domowe: seria 1 seria 2 seria 3 seria 3 (poprawiona) seria 4 seria 5 seria 6
Sprostowanie w s. 3 z. 2: 7/2 -> 9/2
Serie zadań domowych będą się ukazywać co 2 tygodnie po 3 zadania obowiązkowe (+ dodatkowe) z 2-tygodniowym terminem oddania

wykład: środa 12-14 SDT (N131), ul. Hoża 69

ćwiczenia: wtorek 12-14 S17, ul. Smyczkowa 5/7 (dr Konrad Dziatkowski)

warunki zaliczenia przedmiotu:

zaliczenie ćwiczeń: co najmniej 50% punktów z obowiązkowych zadań domowych

Egzamin: pisemny: część zadaniowa (3 zadania za 10 pkt każde)
+ test (20 pytań 3-krotnego wyboru [A,B,C], punktowanie odpowiedzi: +1 poprawna, 0 brak, -1/2 błędna)
Pytania testowe Odpowiedzi
Proponowana ocena końcowa >=20: 3, >=25: 3+, >=30: 4, >=35: 4+, >=40: 5
Egzamin ustny: zwolnione osoby akceptujące ocenę z pisemnego

Przydatne notatki autorstwa prof. M. Napiórkowskiego i G. Kubalskiego

Notatki autorstwa prof. R. Stępniewskiego z fizyki ciała stałego

Dla tych, którzy chcą wiedzieć wiecej:

Ogólnie:

Termodynamika i fizyka statystyczna prof. Longa (UJ) Kwantowa teoria materii - prof. Jaskólski (UMK) Teoria ciała stałego - prof. Jaskólski
Statistical Physics - Yuri Galperin Solid State Physics - Yuri Galperin

- Fonony:

Notatki prof. Wysmołka Notatki prof. Jaskólskiego Notatki prof. Longi

- Model Isinga:

Notatki prof. Longi

- Teoria BCS

Notatki prof. Jaskólskiego Tomas Brauner (english) Chris Henley (english)

Książki

L.D. Landau, J.M. Lifszyc, Fizyka Statystyczna część 1 (PWN, 2012)
R.P. Feynman, Wykłady z fizyki statystycznej (PWN, 1980)
K. Huang, Mechanika staystyczna (PWN, 1978)
M. Toda, R. Kubo, N. Saito, Fizyka Statystyczna I, Mechanika statystyczna stanów równowagowych, (PWN 1991)
R. Kubo, M. Toda, N. Hashitsume, Fizyka Statystyczna II, mechanika statystyczna stanów nierównowagowych, (PWN, 1991)
J. Solyom, Fundamentals of the Physics of Solids, vol. 1,2 (Springer, 2007)
B.M. McCoy and T.T. Wu, The Two-Dimensional Ising Model (Harvard, 1973)

Kontakt:
Adam Bednorz abednorz@fuw.edu.pl
Konrad Dziatkowski Konrad.Dziatkowski@fuw.edu.pl