Mechanika klasyczna A - 2006/2007

Zadania domowe:

Z. Ajduk, W. Kamiński, J. Zatorski

Papierowe kopie zadań można kupić w bibliotece IFD i w punkcie kserograficznym (Hoża 69).

Kolokwia:
I kolokwium (termin do indywidualnego wyboru): 31 marca 9:00 - 12:30 AulaDF (Smyczkowa) lub 2 kwietnia 8:30 - 12:00 AulaDF (Smyczkowa)
II kolokwium: 21 maja 8:30 - 12:00 AulaDF i SB (Smyczkowa)

Egzaminy:
Egzamin pisemny: 11 czerwca 9:00 - 13:00 AulaDF i SB (Smyczkowa)
Egzamin ustny: 14 czerwca
Egzamin pisemny poprawkowy: 6 września 9:00 - 13:00 Nowa Aula i SDT (Hoża)
Egzamin ustny poprawkowy: 10 i 11 września