Mechanika kwantowa IIA - 2000/2001

Iwo Białynicki-Birula

Pliki Postscript:

Dostępne także z serwera CFT PAN.