Katedra Teorii Oddziaływań Silnych i Elektrosłabych

Ludzie

Kierownik

Imię i nazwisko Telefon
+48 22 55 ...
e-mail
... fuw.edu.pl
Pokój USOS
web
prof. dr hab. Jan Kalinowski 32 842 Jan.Kalinowski.UsuńTenTekst małpiszonek TenTekstTeż. P 4.42 USOSweb

Pracownicy naukowi

Imię i nazwisko Telefon
+48 22 55 ...
e-mail
... fuw.edu.pl
Pokój USOS
web
dr hab. Ernest Bartnik 32 840 Aleksy.Bartnik.UsuńTenTekst małpiszonek TenTekstTeż. P 4.40 USOSweb
prof. dr hab. Piotr Chankowski 32 816 Piotr.Chankowski.UsuńTenTekst małpiszonek TenTekstTeż. P 4.16 USOSweb
prof. dr hab. Stanisław Głazek 32 824 Stanislaw.Glazek.UsuńTenTekst małpiszonek TenTekstTeż. P 4.24 USOSweb
dr hab. Mikołaj Misiak prof. UW 32 823 Mikolaj.Misiak.UsuńTenTekst małpiszonek TenTekstTeż. P 4.23 USOSweb
prof. dr hab. Józef Namysłowski 32 831 Jozef.Namyslowski.UsuńTenTekst małpiszonek TenTekstTeż. P 4.31 USOSweb
dr Krzysztof Rolbiecki 32 840 Krzysztof.Rolbiecki.UsuńTenTekst małpiszonek TenTekstTeż. P 4.40 USOSweb
dr Dorota Sokołowska 32 309 dsok.UsuńTenTekst małpiszonek TenTekstTeż. P 239 USOSweb
prof. dr hab. Andrzej Szymacha 32 831 Andrzej.Szymacha.UsuńTenTekst małpiszonek TenTekstTeż. P 4.31 USOSweb

Doktoranci

Imię i nazwisko Opiekun naukowy e-mail
... fuw.edu.pl
Pokój USOS
web
Neda Darvishi prof. dr hab. Maria Krawczyk neda.darvishi.2010.UsuńTenTekst małpiszonek gmail.TenTekstTeż.com H 25A USOSweb
Grzegorz Gil prof. dr hab. Piotr Chankowski Grzegorz.Gil.UsuńTenTekst małpiszonek TenTekstTeż. H 47 USOSweb
Bogumiła Świeżewska prof. dr hab. Maria Krawczyk Bogumila.Swiezewska.UsuńTenTekst małpiszonek TenTekstTeż. H 47 USOSweb
Mateusz Iskrzyński dr hab. Mikołaj Misiak prof. UW Mateusz.Iskrzyński.UsuńTenTekst małpiszonek TenTekstTeż. H 345 USOSweb
Wojciech Kotlarski prof. dr hab. Jan Kalinowski Wojciech.Kotlarski.UsuńTenTekst małpiszonek TenTekstTeż. H 345 USOSweb
Abdur Rehman dr hab. Mikołaj Misiak prof. UW Abdur.Rehman.UsuńTenTekst małpiszonek TenTekstTeż. H 47 USOSweb
Arkadiusz Trawiński prof. dr hab. Stanisław Głazek Arkadiusz.Trawinski.UsuńTenTekst małpiszonek TenTekstTeż. H 25A USOSweb

Magistranci

Imię i nazwisko Opiekun naukowy e-mail USOS
web
Joanna Bogdanowicz prof. dr hab. Maria Krawczyk jbogdanowicz.UsuńTenTekst małpiszonek
poczta.student.uw.TenTekstTeż.edu.pl
USOSweb
Kamil Serafin prof. dr hab. Stanisław Głazek ks290866.UsuńTenTekst małpiszonek
okwf.fuw.TenTekstTeż.edu.pl
USOSweb

Licencjanci

Imię i nazwisko Opiekun naukowy e-mail USOS
web
Patryk Kubiczek prof. dr hab. Stanisław Głazek patryk.kubiczek.UsuńTenTekst małpiszonek
student.uw.TenTekstTeż.edu.pl
USOSweb
Małgorzata Matej prof. dr hab. Maria Krawczyk mmate.UsuńTenTekst małpiszonek okwf.fuw.TenTekstTeż.edu.pl USOSweb
Wydział Fizyki