Katedra Teorii Oddziaływań Silnych i Elektrosłabych

Oświadczenie o dostępności

Klawisze dostępu

W celu ułatwienia nawigacji z użyciem klawiatury zdefiniowano następujące klawisze dostępu:

W przeglądarkach obsługujących dodatkowe relacje nawigacyjne dostępne są następujące linki:

Przeskakiwanie do menu strony

Elementy na każdej stronie są w kodzie w następującej kolejności: główna treść, menu nawigacyjne, stopka. Przed główną treścią znajduje się wewnętrzny link umożliwiający skok do menu nawigacyjnego. Klawisz dostępu "2" został przypisany do tego linku.

Wielkość pisma

Wielkość pisma głównej treści każdej strony jest wyrażona w jednostkach względnych i może zostać zmieniona poprzez zmianę domyślnej wielkości pisma w przeglądarce.

Alternatywne arkusze stylów

Urządzenie używane do odbioru treści tej witryny powinno automatycznie wybrać odpowiedni dla siebie arkusz stylu, ale można zmusić urządzenie do użycia innego arkusza klikając w jeden z poniższych odnośników:

Wersje językowe

Wszystkie strony tej witryny są dostępne w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Link do alternatywnej wersji językowej jest zlokalizowany na końcu menu.

Zgodność ze standardami

Wszystkie strony tej witryny są zgodne z HTML 4.01 Strict i mają strukturę semantyczną.

Wygląd witryny w pełni określają kaskadowe arkusze stylów zgodne z CSS 2.1, ale bez nich witryna jest w dalszym ciągu dostępna i zrozumiała dla użytkownika.

Witryna ta jest zgodna ze wszystkimi wymogami WAI - A, większością wymogów WAI - AA i WAI - AAA specyfikacji dostępności W3C WCAG 1.0 oraz ze wszystkimi wymogami Sekcji 508 - normy dostępności stron internetowych obowiązującej w USA. Aspekty dostępności, które można zmierzyć, zostały przetestowane automatycznie przez validator Cynthia, te których nie można - zostały sprawdzone ręcznie przez autora tej strony.

Wydział Fizyki