Wszechświat cząstek elementarnych

Wykład ogólnouniwersytecki na Wydziale Fizyki UW
semestr letni roku akademickiego 2010/2011
Wydział Fizyki

Prowadzący:
prof. dr hab. Maria Krawczyk
Instytut Fizyki Teoretycznej
e-mail:
krawczyk@fuw.edu.pl
Telefon:
(+48 22) 55-32-309
Kontakt osobisty:
Pokój 316, Hoża 69

prof. dr hab. Aleksander Filip Żarnecki
Instytut Fizyki Doświadczalnej
e-mail:
zarnecki@fuw.edu.pl
Telefon:
(+48 22) 55-32-365
Kontakt osobisty:
Pokój 108, pawilon IPJ
Warunki zaliczenia
Pełen opis przedniotu dostępny w USOS

Egzamin poprawkowy

Egzamin pisemny
1 września 2011, godz. 10:00-13:00, sala SST, budynek Wydziału Fizyki, Hoża 69
(sala, w której odbywał się wykład).
Na egzaminie wolno korzystać TYLKO z własnoręcznych notatek i kopii materiałów z wykładów.
(Kilka kopii materiałów będzie dostępnych na egzaminie)

Lista pytań egzaminacyjnych
Uzupełniana po każdym wykładzie

Materiały z wykładów

Wprowadzenie
wykład 16.02.2011: PDF
Detekcja cząstek
wykład 23.02.2011 : PDF
Cząstki elementarne, odkrycia i liczby kwantowe
wykład 02.03.2011 : PDF
Spin, oddziaływania słabe
wykład 09.03.2011 : PDF
Oddziaływania, diagramy Feynmana, biegnące stałe sprzężenia
wykład 16.03.2011 : PDF
Oddziaływania słabe
wykład 23.03.2011 : PDF
Źródła cząstek
wykład 30.03.2011 : PDF
Współczesne eksperymenty
wykład 6.04.2011 : PDF
Teoria cząstek, rola symetrii, Model Standardowy
wykład 13.04.2011 : PDF
Rachunek zaburzeń, renormalizacja, "konieczność" istnienia cząstki Higgsa
wykład 20.04.2011 : PDF
Testy Modelu Standardowego
wykład 4.05.2011 : PDF
Neutrina
wykład 11.05.2011 : PDF
Poza Modelem Standardowym
wykład 18.05.2011 : PDF
Ewolucja Wszechświata
wykład 25.05.2011 : PDF
Ciemna strona Wszechświata
wykład 01.06.2011 : PDF

Wszystkie materiały przeznaczone są wyłącznie dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego


Zobacz też

Materiały z wykładu prowadzonego w roku akademickim:
  • 2009/2010
  • 2008/2009
  • 2007/2008