Wstęp do współczesnej statystyki © P.J. Durka 2003

Statystyka otacza nas na każdym kroku. Stała się nieodłączną częścią współczesnej medycyny, ekonomii, socjologii, psychologii --- właściwie wszystkich nauk, w których teorię weryfikujemy eksperymentem. I nie tylko nauk. Mamy z nią do czynienia w prognozach przedwyborczych, raportach gospodarczych i wszystkich doniesieniach typu ,,wykazano, że picie herbaty wpływa na wysokość pensji''. Pomimo tego, zaskakująco niewielu ludzi rozumie jej podstawowe pojęcia.

Na szczęście -- dzięki komputerom -- od niedawna dostępne są nowoczesne i w pełni intuicyjne metody statystyczne. Takie hasła jak bootstrap czy repróbkowanie (resampling) nie tylko stają się coraz bardziej modne w ,,poważnych'' zastosowaniach, ale zmieniają też podejście do nauczania statystyki. Dzięki nim, pierwsza część tej książki wyjaśnia bez użycia wzorów podstawowe pojęcia i zastosowania.

Jednak również statystyka klasyczna stanowi ważny element wykształcenia. Jej podstawy -- od pojęcia prawdopodobieństwa do najpopularniejszych testów (t, chi2, serii, Wilcoxona-Manna-Whitneya) -- zawarte są w drugiej części książki. Tu już nie obędzie się bez całek, szczególnie, że wzorów nie podajemy ,,na wiarę''. Jednak tym razem, dzięki oparciu na pojęciach wprowadzonych intuicyjnie w części pierwszej, równania nie przysłonią idei.

slajdy