Narzedzia komputerowe dla Fizyki Jadrowej

0.     C++ : przypomnienie z klas

        Kody

1.     Pakiet SRIM/TRIM

        Skrypt

2.     Srodowisko ROOT

        Skrypt | Makra | Tutorial in English

2b.   Pakiet TSpectrum dla ROOT

        Skrypt | Makra

3.     Generator emisji czastek PLUTO

        Skrypt | Makra | Tutorial in English

4.     Mikroskopowe modele transportu (zarys)

        Skrypt | Tutorial in English