"Zrobiłem straszną rzecz. Zapostulowałem istnienie cząstek, które nie mogą być odkryte..." - W. Pauli
 
/Strona główna/Historia/Zasady Zachowania/Energia

Ulubione

Drukuj

Mapa

Kontakt
 
Zasady zachowania energii

W rozpadzie beta jądro atomowe jednego rodzaju zamienia się w jądro innego rodzaju. Zgodnie z naszą wiedzą, zdobytą na tej stronie do tego momentu, w czasie rozpadu beta z jądra emitowany jest elektron. Jak proces ten wygląda pod względem zachowania energii. Jądro przed przemianą na ogół spoczywa. Całkowita energia początkowa układu równa się więc energii spoczynkowej owego jądra. Po rozpadzie jądro pochodne jest lżejsze od jądra pierwotnego, to znaczy, iż jego energia spoczynkowa jest mniejsza niż całkowita energia początkowa. Część brakującej energii odnajduje się w masie wyemitowanego elektronu. Po dodaniu energii spoczynkowej elektronu i powstałego jądra atomowego okazuje się jednak, że nadal energia ta jest mniejsza od energii początkowej. Jest to oczywiste, bowiem część energii początkowej została zamieniona w energię kinetyczną uciekającego elektronu (energia kinetyczna jaką nabrało znacznie cięższe od elektronu jądro atomowe jest zaniedbywanie mała, może być policzona dzięki użyciu innego prawa zachowania - prawa zachowania pędu). No dobrze, ale skoro są ustalone - masa jądra początkowego, masa jądra końcowego oraz masa elektronu, a więc wszystkie energie spoczynkowe pojawiające się w problemie, to energia zamieniana w energię kinetyczną musi być również ustalona. Powtórzmy to jeszcze raz. Energia spoczynkowa jądra początkowego zgodnie z zasadą zachowania energii odnajduje się w sumie energii spoczynkowej jądra końcowego, energii spoczynkowej elektronu i energii kinetycznej elektronu. Skoro pierwsze trzy są z góry ustalone to i czwarta wielkość musi być stała. Tymczasem w wyniku doświadczenia okazało się, że energia elektronu pochodzącego z rozpadu beta nie jest stała i zmienia się od rozpadu do rozpadu! Model rozpadu beta zaproponowany przez nas: jądro pierwotne jądro -› pochodne + elektron, jest niezgodny z zasadą zachowania energii!!! Trzeba zmodyfikować model albo odrzucić zasadę zachowania energii...

Zasada zachowania energii w rozpadzie beta?



.

Albert Einstein (1879-1955), twórca teorii względności, współtwórca fizyki kwantowej i współczesnej fizyki statystycznej. Urodził się w Niemczech, studiował w Szwajcarii w Zurychu. W 1905 opublikował szereg prac zmieniających oblicze fizyki (teoria względności, efekt fotoelektryczny, teoria ruchów Browna). Do 1916 rozwinął teorię względności budując współczesną teorię grawitacji. W 1933 opuścił nazistowskie Niemcy i udał się na emigrację do USA. Do końca życia pracował nad próbą zbudowania teorii unifikującej wszystkie oddziaływania. Brał czynny udział w życiu politycznym. W czasie I w.ś. pacyfista, w czasie II w.ś. popierał prace zmierzające do budowy amerykańskiej bomby atomowej. Po wojnie zagorzały przeciwnik rozbudowy arsenału jądrowego.
Aby dowiedzieć się więcej:

 
 | Kontakt | Mapa| Podziękowania |  © Odkrywanie Neutrin