You might have disabled cookies or entered from an inner URL! Click here to make sure!

Klasa JSci oraz jej rozszerzenie JSciDraw

Biblioteka JSci zawiera podstawowe klasy potrzebne do 'właściwego' programowania układów mechanicznych w Java. W jej skład wchodzą abstrakcyjne definicje punktu materialnego, czastki oddziałującej, klas dotyczących sił grawitacyjnych czy kulombowskich.

By umożliwić badanie i wizualizację ciekawszych układów fizycznych, takich jak wahadła połączone sprężynkami w różny sposób, wahadła z oddziałującym zakończeniem, cząstki naładowane poruszające się po wyznaczonych więzach, a nawet symulację struny i zachodzących na niej zjawisk napisałem (częściowo w ramach Programowania II, prowadzonego przez Adama Matysiaka) rozszerzenie klasy JSci - JSciDraw, które doskonaliłem przez ostatnie lata.

W jego skład wchodzą klasy oraz obszerne przykłady ukazujące opisywane przeze mnie zjawiska. Ścieżki muszą być ustawione tak by foldery JSci oraz JSciDraw były w jednym katalogu. Do tworzenia i kompilacji używałem Netbeans 3.6 (bardzo stara wersja), ale wszystko powinno również działać w nowych 'builderach'. Pliki źródłowe należy wcześniej zrekompilować, tak by wpierw kompilować biblioteki JSci, a następnie JSciDraw.