You might have disabled cookies or entered from an inner URL! Click here to make sure!

Moje dotychczasowe osiągnięcia

Poza kilkoma drobnymi sprawami, którymi wkrótce się zajmę, moim dokonaniem było napisanie pracy magisterskiej pod kierunkiem profesora Jana Derezińskiego na temat algebraicznej kwantyzacji pól wektorowych.

Zajmuje się ściśle rozwiązalnymi modelami w kwantowej teorii pola oraz ich związku z teorią reprezentacji grup Liego - na przykładzie funkcji typu hipergeometrycznego.

Skrót pewnych interesujących własności funkcji hipergeometrycznej znajduję się w prezentacji
Conformal actions, Kummer tables and hypergeometric-type functions