You might have disabled cookies or entered from an inner URL! Click here to make sure!

Matematyka II 2010/2011Z

Znajduje się tu wykaz materiałów i linków przydatnych przy nauce przedmiotu Matematyka II 2010/2011L, wykładanego przez dr Katarzynę Grabowską. Ćwiczenia do kursu, poza mną, prowadzili dr Zygmunt Ajduk, prof. Marek Olechowski oraz prof. Jacek Pawełczyk.

Materiały do ćwiczeń

 1. Zadania na tydzień 14-18 lutego 2011. Zbieżność szeregów liczbowych.
 2. Zadania na tydzień 21-25 lutego 2011. Zbieżność szeregów liczbowych i potęgowych.
 3. Zadania na tydzień 28 lutego - 4 marca 2011 (rozpoczną się w poprzedzającym tygodniu). Ogólne odzworowania liniowe, macierze Pauliego. Zestaw podstawowy.
 4. Zadania na tydzień 28 lutego - 4 marca 2011 (uzupełniające). Odwzorowania liniowe, liczby zespolone i ciekawostki.
 5. Zadania na tydzień 28 lutego - 11 marca 2011. Kolejne ćwiczenia zamiany bazy. Wstęp do form kwadratowych i ich sygnatur.
 6. Zadania na tydzień 14 - 18 marca 2011 (i pewnie nieco dłużej). Wyznaczniki, permutacje, macierze odwrotne i formy dwuliniowe.
 7. Zadania na tygodnie 28 marca - 11 kwietnia 2011. Pochodna funkcji wielu zmiennych. Pochodna złożenia. Krzywoliniowe układy współrzędnych. Gradient.
 8. Zadania na tydzień 11 kwietnia - 17 kwietnia 2011. Ekstrema funkcji wielu zmiennych.
 9. Ekstrema funkcji wielu zmiennych -- lista funkcji do badania.
 10. Zadania na tydzień 18 kwietnia - 1 maja 2011. Ekstrema funkcji uwikłanych. Ekstrema na powierzchniach.
 11. Zadania na tygodnie 16 maja - 29 maja 2011. Równania różniczkowe.
 12. Dodatkowe równania różniczkowe przygotowane przez Katarzynę Grabowską.
 13. Zadania na tygodnie 30 maja - 5 czerwca 2011. Całka wielowymiarowa.

Kolokwia i egzaminy

 1. Przykładowe kolokwium (1) przygotowane przez dr Katarzynę Grabowską. Zachęcam do spróbowania sił przed konsultacjami!
 2. Kolokwium I, poniedziałek, 28 marca 2011, 9:00, Aula (H69). Zadania dostępne tu!
 3. Przykładowe kolokwium (2) przygotowane przez dr Katarzynę Grabowską. Zachęcam do spróbowania sił przed konsultacjami!
 4. Kolokwium II, poniedziałek 16 maja 2011, 9:00, Aula (H69). Zadania dostępne tu!
 5. Egzamin pisemny - 20 czerwca, 9:00 Aula, H69.
 6. Egzamin ustny - 21, 22 czerwca, sala seminaryjna KMMF, V piętro.
 7. Egzamin pisemny poprawkowy - 2 wrzesnia, 9:00 Aula, H69.
 8. Egzamin ustny - 5 września, sala seminaryjna KMMF, V piętro.

Kartkówki z ćwiczeń

Kolejne kartkówki: 1, 2, 3, 4, 5+6, 7.

Notatki do wykładów

 1. Notatki "0" dotyczące szeregów.
 2. Notatki "1" dotyczące wstępu do różniczkowania i użyteczności algebry liniowej.
 3. Notatki "2" dotyczące form kwadratowych.
 4. Notatki "3" dotyczące wyznacznika i permutacji.
 5. Notatki "4" rozpoczynające analizę funkcji wielu zmiennych.
 6. Notatki "5" o ekstremach funkcji wielu zmiennych.
 7. Notatki "6" o funkcjach uwikłanych.
 8. Notatki "7" o ekstremach związanych.
 9. Notatki "8" o równaniach różniczkowych.
 10. Notatki "9" o układach równań liniowych.
 11. Notatki "10" - równania różniczkowe część 3.
 12. Notatki "11" o całce Riemanna.

Studentom zawsze życzę przyjemnej nauki i olbrzymiej ilości zdobytej wiedzy.