Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego …Ta strona nie podlega Centralnemu Systemowi Uwierzytelniania | nie można zalogować się

Opcje

Cykl dydaktyczny

Cykl dydaktyczny
(domyślnie: pozwól wybrać automatycznie) Wskazanie opcji (pozwól wybrać automatycznie) spowoduje, że IPZ będzie zawsze wybierał aktualnie trwający cykl dydaktyczny, lub jeżeli takiego nie ma – najmłodszy cykl dydaktyczny z dostępnych.

Wygląd tabeli z planem zajęć


(domyślnie: 30 min) Siatka jest to odległość czasowa pomiędzy kolejnymi wierszami w tabeli z planem zajęć.

(domyślnie: tak) Wyświetla lub ukrywa na planie zajęć godziny rozpoczęcia i zakończenia wydarzeń oraz czas ich trwania, np. 13:15 – 15:00 (01:45).

(domyślnie: tak) Wyświetla lub ukrywa na planie zajęć kody USOS przedmiotów. Kod taki jest jednocześnie odnośnikiem do USOS’a, do informacji o tym przedmiocie.
IPZ: Internetowy Plan Zajęć; Copyright © 2008 by Marcin Paweł Sadowski Get Firefox!
:: pomoc :: kontakt