Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego …Ta strona nie podlega Centralnemu Systemowi Uwierzytelniania | nie można zalogować się
Stan na dzień: 29.1.2020 15:13

Rezerwacje

Rezerwacje sal przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez adres e-mail rezerwacje@fuw.edu.pl

29.1.2020 (środa)

godziny sala wydarzenie stan
08:00 – 13:00 1.01 Podstawy mechaniki (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 12:30 1.40 Statystyka dla przyrodników (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 12:30 1.40 Statystyka dla przyrodników (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 13:00 [inna P] Electrodynamics (egzamin ustny) potwierdzona
09:00 – 13:00 0.03 Matematyka I (egzamin pisemny) potwierdzona
09:00 – 13:00 B2.38Biof Fizyka z matematyką cz. I (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 13:00 0.03a Analiza III (egzamin pisemny) potwierdzona
09:00 – 13:00 0.06 Matematyka I (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 13:00 1.02 Advanced quantum mechanics of many-body systems (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 14:00 B0.14 Wstęp do fizyki subatomowej R (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 18:00 2.22 Advanced Quantum Mechanics of Relativistic Particles (egzamin ustny) wstępna
10:00 – 12:00 1.38 Chemia fizyczna (egzamin pisemny) wstępna
10:00 – 14:00 1.03 Elektrodynamika dla neuroinformatyków (egzamin pisemny) wstępna
12:30 – 15:00 2.24 Wstęp do biofizyki (egzamin pisemny) wstępna
13:00 – 15:30 2.03 Konsultacje z przedmiotu Statistical Physics (rezerwacja) potwierdzona
13:00 – 17:00 0.03 Algebra z geometrią I (egzamin pisemny) potwierdzona
14:00 – 17:00 1.37 Konsultacje z OTW I (rezerwacja) potwierdzona
14:30 – 16:00 1.02 ak TO działa? Urządzenia kwantowe (egzamin pisemny) wstępna
15:00 – 19:00 0.06 Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej (egzamin pisemny) potwierdzona
18:00 – 19:30 1.40 Fizyka w domu i w naukach o Ziemi (egzamin) potwierdzona
19:30 – 21:00 1.40 Fizyka dla humanistów na przykładach z nauk o Ziemi (egzamin) potwierdzona

30.1.2020 (czwartek)

godziny sala wydarzenie stan
09:00 – 12:00 2.25 Teoria grup I (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 13:00 [inna P] Electrodynamics (egzamin ustny) potwierdzona
09:00 – 13:00 0.06 Elektrodynamika (egzamin pisemny) potwierdzona
09:00 – 13:00 1.40 Analiza I R (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 14:00 1.02 Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 15:00 1.01 Analiza III (egzamin ustny) potwierdzona
09:00 – 15:00 2.24 Wstęp do biofizyki (egzamin poprawkowy ustny) wstępna
09:00 – 18:00 2.03 Statystyka dla przyrodników (egzamin ustny) wstępna
09:00 – 18:00 2.03 Statystyka dla przyrodników (egzamin ustny) wstępna
09:00 – 18:00 2.22 Advanced Quantum Mechanics of Relativistic Particles (egzamin ustny) wstępna
09:00 – 19:00 2.11 Matematyka I (egzamin ustny) potwierdzona
10:00 – 12:00 1.03 Wstęp do optyki Fourierowskiej (egzamin pisemny) wstępna
10:00 – 13:30 Wydz. Chemii 305 Chemia ograniczna z elementami biochemii (egzamin pisemny) wstępna
10:00 – 15:00 2.12 Fizyka cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych w roztworach wodnych (egzamin ustny) wstępna
11:00 – 13:30 B0.14 Biologia komórki (egzamin pisemny) wstępna
12:00 – 17:00 1.22 Telekonferencja (rezerwacja) potwierdzona
12:30 – 13:30 2.25 Warsztaty: nowe idee w fizyce czastek elementarnych (rezerwacja) potwierdzona
13:00 – 17:30 1.40 Termodynamika (egzamin pisemny) wstępna
13:00 – 17:30 1.40 Termodynamika (egzamin pisemny) wstępna
14:00 – 16:00 0.03a Fizyka we współczesnym świecie (egzamin poprawkowy) potwierdzona
15:00 – 16:30 0.03 Rekrutacja (rezerwacja) potwierdzona
16:00 – 18:00 1.03 Konsultacje z Fizyki Statystycznej (rezerwacja) potwierdzona
17:30 – 20:00 0.03 Zapytaj Fizyka (rezerwacja) potwierdzona
17:30 – 20:00 0.03a Zapytaj Fizyka (rezerwacja) potwierdzona
17:30 – 20:00 0.06 Zapytaj Fizyka (rezerwacja) potwierdzona

31.1.2020 (piątek)

godziny sala wydarzenie stan
09:00 – 12:00 B0.21 Wstęp do fizyki I (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 13:00 0.03 Analiza I (egzamin pisemny) potwierdzona
09:00 – 13:00 0.06 Fizyka Statystyczna A (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 13:00 1.01 Matematyka III (egzamin pisemny) potwierdzona
09:00 – 13:00 1.02 Analiza zespolona i funkcje specjalne I (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 14:00 2.22 Advanced Quantum Mechanics of Relativistic Particles (egzamin ustny) wstępna
09:00 – 15:00 0.03a Analiza III (egzamin ustny) potwierdzona
09:00 – 15:00 1.38 Statistical Physics B (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 15:00 2.25 Teoria grup I (egzamin ustny) wstępna
09:00 – 18:00 2.03 Statystyka dla przyrodników (egzamin ustny) wstępna
09:00 – 18:00 2.03 Statystyka dla przyrodników (egzamin ustny) wstępna
09:00 – 19:00 2.11 Matematyka I (egzamin ustny) potwierdzona
09:30 – 13:00 1.40 Ogólna teoria względności I (egzamin pisemny) wstępna
10:00 – 13:00 1.03 Biochemia (egzamin pisemny) wstępna
10:00 – 13:00 2.08 Konsultacje z Elektrodynamiki IN (rezerwacja) potwierdzona
12:00 – 20:00 2.12 Podstawy mechaniki (egzamin ustny) wstępna
13:00 – 15:30 2.06 Konsultacje z przedmiotu Statistical Physics (rezerwacja) potwierdzona
13:00 – 17:00 0.06 Wstęp do fizyki subatomowej (egzamin pisemny) potwierdzona
13:00 – 17:00 0.06 Wstęp do fizyki subatomowej W (egzamin pisemny) potwierdzona
14:00 – 17:00 2.07 Konsultacje (rezerwacja) potwierdzona
14:00 – 20:00 1.01 Konsultacje z Geometrii Różniczkowej I (rezerwacja) potwierdzona

1.2.2020 (sobota)

godziny sala wydarzenie stan
09:00 – 12:00 2.12 Podstawy mechaniki (egzamin ustny) wstępna
09:00 – 13:00 1.02 Mechanika klasyczna R (egzamin pisemny) potwierdzona
09:00 – 18:00 2.03 Statystyka dla przyrodników (egzamin ustny) wstępna
09:00 – 18:00 2.03 Statystyka dla przyrodników (egzamin ustny) wstępna
10:00 – 12:00 0.03 Wszechświat cząstek elementarnych (egzamin pisemny) potwierdzona
12:30 – 15:00 0.03 Technologie informacyjne i komunikacyjne (egzamin pisemny) wstępna

3.2.2020 (poniedziałek)

godziny sala wydarzenie stan
08:00 – 10:00 1.03 Wstęp do widzenia obuocznego (rezerwacja) wstępna
09:00 – 12:00 2.25 Teoria operatorów (egzamin ustny) wstępna
09:00 – 13:00 0.03 Fizyka I (egzamin pisemny) potwierdzona
09:00 – 13:00 0.03a Algebra I R (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 13:00 0.06 Fizyka I (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 13:00 1.01 Elektrodynamika (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 13:00 1.02 Optyka okularowa I (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 13:00 1.40 Rachunek różniczkowy i całkowy (egzamin poprawkowy) wstępna
09:00 – 13:00 2.06 Fizyka z matematyką cz. III (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 16:00 2.23 Analiza I R (egzamin ustny) wstępna
09:00 – 16:00 2.24 Analiza I R (egzamin ustny) wstępna
09:00 – 17:00 2.11 Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej (egzamin ustny) potwierdzona
09:00 – 19:00 2.07 Statistical Physics B (egzamin ustny) wstępna
09:30 – 13:30 B0.14 Podstawy fizyki III (egzamin pisemny) wstępna
10:00 – 14:00 1.03 Elektrodynamika R (egzamin pisemny) wstępna
11:00 – 13:30 B0.03 Konsultacje (rezerwacja) potwierdzona
13:00 – 17:00 0.03 Fizyka III (drgania i fale) (egzamin pisemny) potwierdzona
13:00 – 17:00 1.40 Statistical physics A (egzamin pisemny) wstępna
14:00 – 17:00 B0.14 English in eye health care II (egzamin pisemny) potwierdzona

4.2.2020 (wtorek)

godziny sala wydarzenie stan
08:30 – 16:30 0.03 Dzień Nawa (rezerwacja) potwierdzona
08:30 – 16:30 0.48 Dzień Nawa (rezerwacja) potwierdzona
09:00 – 12:00 2.06 Niegaussowskie procesystochastyczne w naukach przyrodniczych z elementami ekono- i socjofizyki (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 13:00 0.06 Podstawy fizyki I (egzamin pisemny) potwierdzona
09:00 – 13:00 1.02 Geometria różniczkowa I (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 16:00 2.23 Analiza I R (egzamin ustny) wstępna
09:00 – 16:00 2.24 Analiza I R (egzamin ustny) wstępna
09:00 – 17:00 2.11 Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej (egzamin ustny) potwierdzona
09:00 – 17:00 1.38 Matematyka III (egzamin ustny) potwierdzona
09:00 – 18:00 2.12 Analiza I (egzamin ustny) potwierdzona
09:00 – 18:00 1.37 Wstęp do fizyki subatomowej (egzamin ustny) potwierdzona
09:00 – 18:00 1.37 Wstęp do fizyki subatomowej W (egzamin ustny) potwierdzona
10:00 – 14:00 1.40 Wstęp do mechaniki kwantowej układów molekularnych (egzamin pisemny) potwierdzona
11:00 – 14:00 2.25 Zaawansowana mechanika kwantowa (egzamin pisemny) potwierdzona
12:00 – 14:00 1.03 Wstęp do biologii (egzamin pisemny) wstępna

5.2.2020 (środa)

godziny sala wydarzenie stan
08:00 – 19:00 B4.58 ACTRIS-IMP (rezerwacja) potwierdzona
08:00 – 21:00 0.03 Serwis (rezerwacja) potwierdzona
09:00 – 12:00 2.25 Quantum Spaces, Quantum Semigroups and Quantum Groups (egzamin ustny) wstępna
09:00 – 14:00 1.01 Matematyka dla optyków okularowych III (egzamin pisemny) wstępna
09:00 – 15:00 [inna P] Elektrodynamika (egzamin ustny) wstępna
09:00 – 17:00 [inna P] Fizyka I (egzamin ustny) potwierdzona
09:00 – 17:00 1.38 Matematyka III (egzamin ustny) potwierdzona
09:00 – 17:00 2.11 Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej (egzamin ustny) potwierdzona
09:00 – 17:00 2.24 Algebra I R (egzamin ustny) wstępna
09:00 – 18:00 1.37 Wstęp do fizyki subatomowej (egzamin ustny) potwierdzona
09:00 – 18:00 1.37 Wstęp do fizyki subatomowej W (egzamin ustny) potwierdzona
09:00 – 18:00 1.40 Rachunek różniczkowy i całkowy (egzamin ustny) wstępna
09:00 – 18:00 2.12 Analiza I (egzamin ustny) potwierdzona
09:00 – 21:00 0.03a Serwis (rezerwacja) potwierdzona
10:00 – 12:30 0.06 "Fizyka" dla geologów (egzamin pisemny) potwierdzona
10:00 – 13:00 2.03 Theory of fundamental interactions (egzamin pisemny) wstępna
10:00 – 14:00 2.07 Podstawy fizyki laserów i zastosowania w okulistyce (egzamin pisemny) wstępna
10:00 – 15:00 2.06 Advanced Quantum Mechanics for nanotechnology (egzamin pisemny) potwierdzona
10:00 – 17:00 [inna P] Podstawy fizyki III (egzamin ustny) wstępna

6.2.2020 (czwartek)

godziny sala wydarzenie stan
09:00 – 15:00 [inna P] Elektrodynamika (egzamin ustny) wstępna
09:00 – 17:00 [inna P] Fizyka I (egzamin ustny) potwierdzona
09:00 – 17:00 2.24 Algebra I R (egzamin ustny) wstępna
09:00 – 18:00 1.40 Rachunek różniczkowy i całkowy (egzamin ustny) wstępna
10:00 – 12:00 1.38 Optyka geometryczna i instrumentalna (egzamin) wstępna
10:00 – 12:00 B2.38Biof Praktikum z mikrobiologii ogólnej i genetyki bakterii (kolokwium dodatkowe) wstępna
10:00 – 13:00 1.03 Analiza sygnałów (egzamin pisemny) wstępna
10:00 – 14:00 1.01 Informacja kwantowa (egzamin pisemny) potwierdzona
10:00 – 17:00 [inna P] Podstawy fizyki III (egzamin ustny) wstępna
10:00 – 18:00 2.25 Fizyka III (drgania i fale) (egzamin ustny) potwierdzona
10:00 – 19:00 2.12 Mechanika kwantowa 3/2 (egzamin ustny) potwierdzona
14:00 – 17:30 2.03 Laser Physics (egzamin pisemny) wstępna
17:30 – 19:00 B0.03 Konsultacje (rezerwacja) potwierdzona

7.2.2020 (piątek)

godziny sala wydarzenie stan
08:30 – 17:30 1.29komp. Fotonika (egzamin) wstępna
09:00 – 16:00 1.02 Geometria różniczkowa I (egzamin ustny) wstępna
09:00 – 17:00 [inna P] Fizyka I (egzamin ustny) potwierdzona
09:00 – 18:00 1.40 Rachunek różniczkowy i całkowy (egzamin ustny) wstępna
10:00 – 12:00 B0.14 Chemia fizyczna (egzamin) wstępna
10:00 – 14:00 [inna P] Biofizyka doświadczalna (egzamin ustny) wstępna
10:00 – 18:00 2.25 Fizyka III (drgania i fale) (egzamin ustny) potwierdzona
14:00 – 15:30 2.24 Fizyka wnętrza Ziemi (egzamin pisemny) wstępna

10.2.2020 (poniedziałek)

godziny sala wydarzenie stan
09:00 – 12:00 2.25 Teoria operatorów (egzamin poprawkowy ustny) wstępna
IPZ: Internetowy Plan Zajęć; Copyright © 2008 by Marcin Paweł Sadowski Get Firefox!
:: pomoc :: kontakt