Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego …Ta strona nie podlega Centralnemu Systemowi Uwierzytelniania | nie można zalogować się
Stan na dzień: 7.4.2021 14:37

Terminy kolokwiów i egzaminów

↑ do góryI rok

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.04.12 09:00 – 13:00 on-line Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) kolokwium wstępna
2021.04.19 09:00 – 13:00 on-line Matematyka II kolokwium wstępna
2021.04.19 09:00 – 13:00 on-line Analiza II kolokwium wstępna
2021.04.26 09:00 – 15:00 on-line Algebra z geometrią II kolokwium wstępna
2021.05.24 09:00 – 13:00 on-line Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) kolokwium wstępna
2021.05.31 09:00 – 13:00 on-line Matematyka II kolokwium wstępna
2021.05.31 09:00 – 13:00 on-line Analiza II kolokwium wstępna
2021.06.07 09:00 – 12:00 on-line Programowanie kolokwium wstępna
2021.06.14 09:00 – 12:00 on-line Programowanie kolokwium kolokwium poprawkowe wstępna
2021.06.15 09:00 – 13:00 on-line Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) kolokwium wstępna
2021.06.15 09:00 – 13:00 on-line Analiza II egzamin pisemny wstępna
2021.06.16 09:00 – 16:00 on-line Analiza II egzamin ustny wstępna
2021.06.17 09:00 – 16:00 on-line Analiza II egzamin ustny wstępna
2021.06.18 09:00 – 17:00 on-line Programowanie egzamin ustny rozmowy zaliczeniowe wstępna
2021.06.21 09:00 – 15:00 0.03 Algebra z geometrią II egzamin pisemny wstępna
2021.06.21 09:00 – 15:00 0.06 Algebra z geometrią II egzamin pisemny wstępna
2021.06.21 09:00 – 15:00 on-line Algebra z geometrią II egzamin pisemny wstępna
2021.06.22 09:00 – 13:00 on-line Matematyka II egzamin pisemny wstępna
2021.09.03 09:00 – 15:00 0.03 Algebra z geometrią II egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.09.03 09:00 – 15:00 on-line Algebra z geometrią II egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.09.08 09:00 – 13:00 on-line Analiza II egzamin poprawkowy wstępna
2021.09.08 09:00 – 16:00 on-line Analiza II egzamin poprawkowy ustny wstępna
2021.09.11 09:00 – 16:00 on-line Analiza II egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryI rok II st. biofiz. mol.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.04.19 09:00 – 13:00 on-line Termodynamika z elementami fizyki statystycznej kolokwium wstępna
2021.05.24 09:00 – 13:00 on-line Termodynamika z elementami fizyki statystycznej kolokwium wstępna
2021.06.15 09:00 – 13:00 0.03 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin pisemny wstępna
2021.06.15 09:00 – 13:00 on-line Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin pisemny wstępna
2021.06.17 09:00 – 18:00 on-line Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin ustny wstępna
2021.06.18 09:00 – 18:00 on-line Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin ustny wstępna
2021.06.19 09:00 – 18:00 on-line Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin ustny wstępna
2021.08.31 09:00 – 13:00 0.03 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.08.31 09:00 – 13:00 on-line Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.09.02 09:00 – 18:00 on-line Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin poprawkowy ustny wstępna
2021.09.03 09:00 – 18:00 on-line Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryI rok astro.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.05.11 15:00 – 18:00 on-line Analiza niepewności pomiarowych kolokwium wstępna

↑ do góryI rok biofiz. mol.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.06.07 09:00 – 12:00 on-line Programowanie kolokwium wstępna
2021.06.14 09:00 – 12:00 on-line Programowanie kolokwium kolokwium poprawkowe wstępna
2021.06.18 09:00 – 17:00 on-line Programowanie egzamin ustny rozmowy zaliczeniowe wstępna

↑ do góryI rok ener. i ch. j.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.04.19 09:00 – 13:00 on-line Analiza kolokwium wstępna
2021.05.11 15:00 – 18:00 on-line Wstęp do analizy danych kolokwium wstępna

↑ do góryI rok euro. s. opt. okul.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.04.19 09:00 – 12:00 on-line Fizyka z matematyką cz. II kolokwium wstępna
2021.05.17 09:00 – 12:00 on-line Fizyka z matematyką cz. II kolokwium wstępna
2021.06.07 09:00 – 12:00 on-line Fizyka z matematyką cz. II kolokwium wstępna
2021.06.15 09:00 – 12:00 on-line Fizyka z matematyką cz. II egzamin pisemny egzamin pisemny (wykład) wstępna
2021.08.31 09:00 – 13:00 on-line Fizyka z matematyką cz. II egzamin poprawkowy pisemny egzamin poprawkowy (ćwiczenia) wstępna
2021.09.02 09:00 – 12:00 on-line Fizyka z matematyką cz. II egzamin poprawkowy pisemny egzamin poprawkowy (wykład) wstępna

↑ do góryI rok fiz.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.05.11 15:00 – 18:00 on-line Analiza niepewności pomiarowych kolokwium wstępna

↑ do góryI rok fiz. spec. naucz.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.04.12 09:00 – 13:00 on-line Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) kolokwium wstępna
2021.04.19 09:00 – 13:00 on-line Analiza II kolokwium wstępna
2021.04.26 09:00 – 15:00 on-line Algebra z geometrią II kolokwium wstępna
2021.05.24 09:00 – 13:00 on-line Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) kolokwium wstępna
2021.05.31 09:00 – 13:00 on-line Analiza II kolokwium wstępna
2021.06.15 09:00 – 13:00 on-line Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) kolokwium wstępna
2021.06.15 09:00 – 13:00 on-line Analiza II egzamin pisemny wstępna
2021.06.16 09:00 – 16:00 on-line Analiza II egzamin ustny wstępna
2021.06.17 09:00 – 16:00 on-line Analiza II egzamin ustny wstępna
2021.06.21 09:00 – 15:00 0.03 Algebra z geometrią II egzamin pisemny wstępna
2021.06.21 09:00 – 15:00 0.06 Algebra z geometrią II egzamin pisemny wstępna
2021.06.21 09:00 – 15:00 on-line Algebra z geometrią II egzamin pisemny wstępna
2021.09.03 09:00 – 15:00 0.03 Algebra z geometrią II egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.09.03 09:00 – 15:00 on-line Algebra z geometrią II egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.09.08 09:00 – 13:00 on-line Analiza II egzamin poprawkowy wstępna
2021.09.08 09:00 – 16:00 on-line Analiza II egzamin poprawkowy ustny wstępna
2021.09.11 09:00 – 16:00 on-line Analiza II egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryI rok ind.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.04.12 09:00 – 13:00 on-line Analiza II R kolokwium wstępna
2021.04.19 08:00 – 12:00 0.03 Podstawy elektromagnetyzmu kolokwium wstępna
2021.04.19 08:00 – 13:00 on-line Podstawy elektromagnetyzmu kolokwium wstępna
2021.05.17 09:00 – 13:00 on-line Analiza II R kolokwium wstępna
2021.05.24 08:00 – 12:00 0.03 Podstawy elektromagnetyzmu kolokwium wstępna
2021.05.24 08:00 – 13:00 on-line Podstawy elektromagnetyzmu kolokwium wstępna
2021.06.15 08:00 – 13:00 0.06 Podstawy elektromagnetyzmu egzamin pisemny wstępna
2021.06.15 08:00 – 13:00 on-line Podstawy elektromagnetyzmu egzamin pisemny wstępna
2021.06.17 09:00 – 13:00 on-line Analiza II R egzamin pisemny wstępna
2021.09.02 09:00 – 13:00 on-line Analiza II R egzamin poprawkowy pisemny wstępna

↑ do góryI rok inż. nanostr.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.04.19 09:00 – 13:00 on-line Analiza kolokwium wstępna
2021.05.11 15:00 – 18:00 on-line Wstęp do analizy danych kolokwium wstępna

↑ do góryI rok neuroinf. + fiz. med.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.04.12 09:00 – 13:00 on-line Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) kolokwium wstępna
2021.04.19 09:00 – 13:00 on-line Matematyka II kolokwium wstępna
2021.04.19 09:00 – 13:00 on-line Analiza II kolokwium wstępna
2021.04.26 09:00 – 15:00 on-line Algebra z geometrią II kolokwium wstępna
2021.05.17 09:00 – 12:00 on-line Wnioskowanie statystyczne kolokwium kolokwium zaliczeniowe wstępna
2021.05.24 09:00 – 13:00 on-line Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) kolokwium wstępna
2021.05.31 09:00 – 13:00 on-line Matematyka II kolokwium wstępna
2021.05.31 09:00 – 13:00 on-line Analiza II kolokwium wstępna
2021.06.15 09:00 – 13:00 on-line Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) kolokwium wstępna
2021.06.15 09:00 – 13:00 on-line Analiza II egzamin pisemny wstępna
2021.06.16 09:00 – 16:00 on-line Analiza II egzamin ustny wstępna
2021.06.17 09:00 – 16:00 on-line Analiza II egzamin ustny wstępna
2021.06.21 09:00 – 15:00 0.03 Algebra z geometrią II egzamin pisemny wstępna
2021.06.21 09:00 – 15:00 0.06 Algebra z geometrią II egzamin pisemny wstępna
2021.06.21 09:00 – 15:00 on-line Algebra z geometrią II egzamin pisemny wstępna
2021.06.22 09:00 – 13:00 on-line Matematyka II egzamin pisemny wstępna
2021.06.23 09:00 – 12:00 on-line Wnioskowanie statystyczne kolokwium kolokwium poprawkowe wstępna
2021.09.03 09:00 – 15:00 0.03 Algebra z geometrią II egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.09.03 09:00 – 15:00 on-line Algebra z geometrią II egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.09.08 09:00 – 13:00 on-line Analiza II egzamin poprawkowy wstępna
2021.09.08 09:00 – 16:00 on-line Analiza II egzamin poprawkowy ustny wstępna
2021.09.11 09:00 – 16:00 on-line Analiza II egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryI rok proj. mol. i bioinf.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.04.12 09:00 – 13:00 on-line Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) kolokwium wstępna
2021.04.19 09:00 – 13:00 on-line Analiza II kolokwium wstępna
2021.05.24 09:00 – 13:00 on-line Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) kolokwium wstępna
2021.05.31 09:00 – 13:00 on-line Analiza II kolokwium wstępna
2021.06.15 09:00 – 13:00 on-line Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) kolokwium wstępna
2021.06.15 09:00 – 13:00 on-line Analiza II egzamin pisemny wstępna
2021.06.16 09:00 – 16:00 on-line Analiza II egzamin ustny wstępna
2021.06.17 09:00 – 16:00 on-line Analiza II egzamin ustny wstępna
2021.09.08 09:00 – 13:00 on-line Analiza II egzamin poprawkowy wstępna
2021.09.08 09:00 – 16:00 on-line Analiza II egzamin poprawkowy ustny wstępna
2021.09.11 09:00 – 16:00 on-line Analiza II egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryII rok

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.04.19 09:00 – 13:00 on-line Termodynamika z elementami fizyki statystycznej kolokwium wstępna
2021.04.26 09:00 – 13:00 on-line Mechanika Kwantowa kolokwium wstępna
2021.04.26 10:00 – 13:00 on-line Quantum Mechanics I kolokwium wstępna
2021.05.24 09:00 – 13:00 on-line Termodynamika z elementami fizyki statystycznej kolokwium wstępna
2021.05.31 09:00 – 13:00 on-line Mechanika Kwantowa kolokwium wstępna
2021.06.07 09:00 – 13:00 on-line Mechanika Kwantowa kolokwium Kolokwium poprawkowe wstępna
2021.06.07 10:00 – 13:00 on-line Quantum Mechanics I kolokwium wstępna
2021.06.15 09:00 – 13:00 0.03 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin pisemny wstępna
2021.06.15 09:00 – 13:00 on-line Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin pisemny wstępna
2021.06.17 09:00 – 18:00 on-line Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin ustny wstępna
2021.06.18 09:00 – 18:00 on-line Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin ustny wstępna
2021.06.19 09:00 – 18:00 on-line Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin ustny wstępna
2021.06.21 09:00 – 13:00 on-line Mechanika Kwantowa egzamin pisemny - wstępna
2021.06.21 10:00 – 13:00 on-line Quantum Mechanics I egzamin pisemny wstępna
2021.06.22 10:00 – 12:00 on-line Mechanika Kwantowa egzamin Test wstępna
2021.06.28 10:00 – 18:00 on-line Mechanika Kwantowa egzamin ustny Test wstępna
2021.08.31 09:00 – 13:00 0.03 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.08.31 09:00 – 13:00 on-line Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.09.02 09:00 – 18:00 on-line Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin poprawkowy ustny wstępna
2021.09.03 09:00 – 18:00 on-line Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin poprawkowy ustny wstępna
2021.09.06 09:00 – 14:00 on-line Mechanika Kwantowa egzamin poprawkowy pisemny Test wstępna
2021.09.07 10:00 – 12:00 on-line Mechanika Kwantowa egzamin poprawkowy Test poprawkowy wstępna
2021.09.10 10:00 – 13:00 on-line Quantum Mechanics I egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.09.10 10:00 – 18:00 on-line Mechanika Kwantowa egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryII rok (do wyboru)

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.05.17 08:00 – 22:00 on-line Analiza IV kolokwium wstępna
2021.06.25 08:00 – 22:00 on-line Analiza IV egzamin pisemny wstępna
2021.06.29 13:00 – 19:00 on-line Analiza IV egzamin ustny wstępna

↑ do góryII rok astro.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.04.19 09:00 – 13:00 on-line Termodynamika z elementami fizyki statystycznej kolokwium wstępna
2021.05.24 09:00 – 13:00 on-line Termodynamika z elementami fizyki statystycznej kolokwium wstępna
2021.06.15 09:00 – 13:00 0.03 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin pisemny wstępna
2021.06.15 09:00 – 13:00 on-line Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin pisemny wstępna
2021.06.17 09:00 – 18:00 on-line Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin ustny wstępna
2021.06.18 09:00 – 18:00 on-line Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin ustny wstępna
2021.06.19 09:00 – 18:00 on-line Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin ustny wstępna
2021.08.31 09:00 – 13:00 0.03 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.08.31 09:00 – 13:00 on-line Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.09.02 09:00 – 18:00 on-line Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin poprawkowy ustny wstępna
2021.09.03 09:00 – 18:00 on-line Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryII rok biofiz. mol.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.06.15 10:00 – 13:00 on-line Metody biofizyki molekularnej egzamin pisemny wstępna
2021.09.08 10:00 – 13:00 on-line Metody biofizyki molekularnej egzamin poprawkowy pisemny wstępna

↑ do góryII rok ener. i ch. j.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.06.18 10:00 – 12:00 on-line Analiza instrumentalna egzamin pisemny wstępna
2021.09.09 10:00 – 12:00 on-line Analiza instrumentalna egzamin poprawkowy pisemny wstępna

↑ do góryII rok fiz. med.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.04.26 09:00 – 12:00 on-line Fizyka promieniowania jonizującego kolokwium wstępna
2021.05.24 09:00 – 12:00 on-line Fizyka promieniowania jonizującego kolokwium wstępna
2021.06.07 13:00 – 15:00 on-line Fizyka promieniowania jonizującego egzamin zerowy wstępna
2021.06.16 09:00 – 13:00 on-line Fizyka promieniowania jonizującego egzamin pisemny wstępna
2021.06.18 09:00 – 12:00 [inna P] Fizyka promieniowania jonizującego egzamin ustny sala 2.62 wstępna
2021.09.03 09:00 – 13:00 on-line Fizyka promieniowania jonizującego egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.09.06 09:00 – 12:00 on-line Fizyka promieniowania jonizującego egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryII rok fiz. spec. naucz.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.04.19 09:00 – 13:00 on-line Termodynamika z elementami fizyki statystycznej kolokwium wstępna
2021.04.26 09:00 – 13:00 on-line Mechanika Kwantowa kolokwium wstępna
2021.05.24 09:00 – 13:00 on-line Termodynamika z elementami fizyki statystycznej kolokwium wstępna
2021.05.31 09:00 – 13:00 on-line Mechanika Kwantowa kolokwium wstępna
2021.06.07 09:00 – 13:00 on-line Mechanika Kwantowa kolokwium Kolokwium poprawkowe wstępna
2021.06.15 09:00 – 13:00 0.03 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin pisemny wstępna
2021.06.15 09:00 – 13:00 on-line Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin pisemny wstępna
2021.06.17 09:00 – 18:00 on-line Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin ustny wstępna
2021.06.18 09:00 – 18:00 on-line Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin ustny wstępna
2021.06.19 09:00 – 18:00 on-line Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin ustny wstępna
2021.06.21 09:00 – 13:00 on-line Mechanika Kwantowa egzamin pisemny - wstępna
2021.06.22 10:00 – 12:00 on-line Mechanika Kwantowa egzamin Test wstępna
2021.06.28 10:00 – 18:00 on-line Mechanika Kwantowa egzamin ustny Test wstępna
2021.08.31 09:00 – 13:00 0.03 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.08.31 09:00 – 13:00 on-line Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.09.02 09:00 – 18:00 on-line Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin poprawkowy ustny wstępna
2021.09.03 09:00 – 18:00 on-line Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin poprawkowy ustny wstępna
2021.09.06 09:00 – 14:00 on-line Mechanika Kwantowa egzamin poprawkowy pisemny Test wstępna
2021.09.07 10:00 – 12:00 on-line Mechanika Kwantowa egzamin poprawkowy Test poprawkowy wstępna
2021.09.10 10:00 – 18:00 on-line Mechanika Kwantowa egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryII rok ind.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.04.12 09:00 – 13:00 on-line Mechanika kwantowa R kolokwium wstępna
2021.05.10 09:00 – 13:00 on-line Mechanika kwantowa R kolokwium wstępna
2021.06.14 09:00 – 13:00 on-line Mechanika kwantowa R egzamin pisemny wstępna

↑ do góryII rok inż. nanostr.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.06.18 10:00 – 12:00 on-line Analiza instrumentalna egzamin pisemny wstępna
2021.06.22 10:00 – 18:00 on-line Techniki pomiarowe w nanotechnologii egzamin pisemny wstępna
2021.06.24 10:00 – 20:00 on-line Techniki pomiarowe w nanotechnologii egzamin ustny wstępna
2021.08.31 10:00 – 18:00 on-line Techniki pomiarowe w nanotechnologii egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.09.01 12:00 – 18:00 on-line Techniki pomiarowe w nanotechnologii egzamin poprawkowy ustny wstępna
2021.09.09 10:00 – 12:00 on-line Analiza instrumentalna egzamin poprawkowy pisemny wstępna

↑ do góryIII rok

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.06.16 08:00 – 13:00 [inna P] Introduction to Hamiltonian formulation of QFT egzamin room 4.24 or remotely wstępna

↑ do góryIII rok (do wyboru)

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.04.12 09:00 – 12:00 on-line Metody matematyczne fizyki kolokwium wstępna
2021.05.17 09:00 – 12:00 on-line Metody matematyczne fizyki kolokwium wstępna
2021.06.16 18:00 – 20:30 [inna P] Reading basic works of quantum physics egzamin pisemny via email wstępna
2021.06.18 09:00 – 12:00 on-line Metody matematyczne fizyki egzamin pisemny wstępna
2021.06.21 09:00 – 11:00 on-line Elementy Fizyki Cząstek Elementarnych egzamin wstępna

↑ do góryIII rok ind.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.06.16 08:00 – 13:00 [inna P] Introduction to Hamiltonian formulation of QFT egzamin room 4.24 or remotely wstępna

↑ do góryUW - ogólnouniwersyteckie

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.06.16 18:00 – 20:30 [inna P] Reading basic works of quantum physics egzamin pisemny via email wstępna

↑ do górystudia I st. (do wyboru)

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.06.24 09:00 – 15:00 1.01 Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej egzamin pisemny wstępna
2021.06.24 09:00 – 15:00 on-line Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej egzamin pisemny wstępna
2021.09.08 09:00 – 15:00 on-line Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej egzamin poprawkowy pisemny wstępna

↑ do górystudia II st. (do wyboru)

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.05.24 09:00 – 13:00 on-line Advanced Graduate Quantum Mechanics kolokwium wstępna
2021.06.15 08:00 – 15:00 [inna P] Introduction to renormalization egzamin ustny room 4.24 or remotely wstępna
2021.06.21 09:00 – 13:00 on-line Advanced Graduate Quantum Mechanics egzamin pisemny wstępna
2021.06.24 09:00 – 15:00 1.01 Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej egzamin pisemny wstępna
2021.06.24 09:00 – 15:00 on-line Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej egzamin pisemny wstępna
2021.09.06 09:00 – 13:00 on-line Advanced Graduate Quantum Mechanics egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.09.08 09:00 – 15:00 on-line Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej egzamin poprawkowy pisemny wstępna

↑ do góryInne kolokwia i egzaminy

data godziny sala przedmiot wydarzenie uwagi
2021.04.12 09:00 – 12:30 on-line Mechanika kwantowa kolokwium
2021.05.10 09:00 – 12:30 on-line Mechanika kwantowa egzamin pisemny
IPZ: Internetowy Plan Zajęć; Copyright © 2008 by Marcin Paweł Sadowski Get Firefox!
:: pomoc :: kontakt