Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego …Ta strona nie podlega Centralnemu Systemowi Uwierzytelniania | nie można zalogować się
Stan na dzień: 24.5.2020 23:54

Terminy kolokwiów i egzaminów

↑ do góryI rok

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2020.05.25 09:00 – 13:00 1.40 Analiza II kolokwium wstępna
2020.06.01 09:00 – 13:00 0.03a Algebra z geometrią II kolokwium wstępna
2020.06.01 09:00 – 13:00 1.01 Algebra z geometrią II kolokwium wstępna
2020.06.08 09:00 – 12:00 0.03 Programowanie kolokwium wstępna
2020.06.09 17:30 – 20:00 0.06 Matematyka II kolokwium kolokwium dodatkowe wstępna
2020.06.15 09:00 – 13:00 0.03 Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) egzamin pisemny wstępna
2020.06.16 09:00 – 13:00 0.03a Programowanie - zdalne kolokwium dodatkowe kolokwium poprawkowe wstępna
2020.06.17 09:00 – 13:00 0.03 Matematyka II egzamin pisemny wstępna
2020.06.17 09:00 – 13:00 1.40 Analiza II egzamin pisemny wstępna
2020.06.18 09:00 – 17:00 1.27komp. Programowanie - egzamin ustny zdalny egzamin ustny wstępna
2020.06.18 09:00 – 19:00 2.03 Matematyka II egzamin ustny wstępna
2020.06.19 09:00 – 13:00 2.12 Analiza II egzamin ustny wstępna
2020.06.19 09:00 – 19:00 2.03 Matematyka II egzamin ustny wstępna
2020.06.22 09:00 – 18:00 2.03 Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) egzamin poprawkowy ustny wstępna
2020.06.23 09:00 – 18:00 2.03 Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) egzamin poprawkowy ustny wstępna
2020.06.25 09:00 – 13:00 0.03 Algebra z geometrią II egzamin pisemny wstępna
2020.06.26 08:00 – 13:00 0.03 Analiza niepewności pomiarowych i pracownia wstępna - egzamin zdalny egzamin wstępna
2020.08.31 09:00 – 13:00 0.03 Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2020.09.03 09:00 – 15:00 2.25 Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) egzamin poprawkowy ustny wstępna
2020.09.04 09:00 – 15:00 2.25 Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) egzamin poprawkowy ustny wstępna
2020.09.05 09:00 – 15:00 2.25 Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) egzamin poprawkowy ustny wstępna
2020.09.07 09:00 – 13:00 0.03 Algebra z geometrią II egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2020.09.08 08:00 – 13:00 0.03 Analiza niepewności pomiarowych i pracownia wstępna egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2020.09.09 09:00 – 13:00 0.03 Matematyka II egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2020.09.10 09:00 – 19:00 2.03 Matematyka II egzamin poprawkowy ustny wstępna
2020.09.11 09:00 – 19:00 2.03 Matematyka II egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryI rok II st. fiz. biomed.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2020.05.30 09:00 – 12:00 1.29komp. Wnioskowanie statystyczne kolokwium wstępna
2020.05.30 09:00 – 12:00 1.27komp. Wnioskowanie statystyczne kolokwium wstępna
2020.05.30 09:00 – 12:00 1.28komp. Wnioskowanie statystyczne kolokwium wstępna
2020.06.24 09:00 – 12:00 1.29komp. Wnioskowanie statystyczne kolokwium kolokwium poprawkowe wstępna

↑ do góryI rok II st. fiz. m. skon.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2020.06.01 09:00 – 12:00 2.21 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych kolokwium wstępna
2020.06.17 09:00 – 13:00 2.21 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych egzamin pisemny wstępna

↑ do góryI rok II st. fiz. teor.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2020.06.17 08:00 – 13:00 [inna P] Introduction to Renormalization egzamin pokoj 4.24 potwierdzona

↑ do góryI rok II st. inż. nanostr.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2020.06.01 09:00 – 12:00 2.21 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych kolokwium wstępna
2020.06.17 09:00 – 13:00 2.21 Fizyka materii skondensowanej i struktur półprzewodnikowych egzamin pisemny wstępna

↑ do góryI rok biofiz. mol.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2020.06.08 09:00 – 12:30 0.03a Fizyka z matematyką cz. II kolokwium wstępna
2020.06.16 09:00 – 12:00 1.01 Fizyka z matematyką cz. II egzamin pisemny egzamin pisemny (wykład) wstępna
2020.06.26 08:00 – 13:00 0.03 Analiza niepewności pomiarowych w eksperymentach fizycznych - egzamin zdalny egzamin wstępna
2020.09.03 09:00 – 13:30 1.01 Fizyka z matematyką cz. II egzamin poprawkowy pisemny egzamin poprawkowy pisemny (ćwiczenia) wstępna
2020.09.07 09:00 – 12:00 1.01 Fizyka z matematyką cz. II egzamin poprawkowy pisemny egzamin poprawkowy pisemny (wykład) wstępna
2020.09.08 08:00 – 13:00 0.03 Analiza niepewności pomiarowych w eksperymentach fizycznych egzamin poprawkowy pisemny wstępna

↑ do góryI rok ener. i ch. j.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2020.05.25 09:00 – 13:00 1.01 Analiza kolokwium wstępna
2020.06.01 09:00 – 12:00 0.06 Programowanie IN kolokwium wstępna
2020.06.15 09:00 – 13:00 0.03a Mechanika i szczególna teoria względności egzamin pisemny wstępna
2020.06.16 09:00 – 13:00 0.03a Programowanie IN - zdalne kolokwium dodatkowe kolokwium poprawkowe wstępna
2020.06.17 09:00 – 13:00 1.01 Analiza egzamin pisemny wstępna
2020.06.18 09:00 – 17:00 1.27komp. Programowanie - egzamin ustny zdalny egzamin ustny wstępna
2020.06.26 08:00 – 13:00 0.03 Wstęp do analizy danych - egzamin zdalny egzamin wstępna
2020.08.31 09:00 – 13:00 1.01 Analiza egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2020.09.07 09:00 – 13:00 0.06 Mechanika i szczególna teoria względności egzamin poprawkowy wstępna
2020.09.08 08:00 – 13:00 0.03 Wstęp do analizy danych egzamin poprawkowy pisemny wstępna

↑ do góryI rok euro. s. opt. okul.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2020.06.08 09:00 – 12:30 0.03a Fizyka z matematyką cz. II kolokwium wstępna
2020.06.16 09:00 – 12:00 1.01 Fizyka z matematyką cz. II egzamin pisemny egzamin pisemny (wykład) wstępna
2020.09.03 09:00 – 13:30 1.01 Fizyka z matematyką cz. II egzamin poprawkowy pisemny egzamin poprawkowy pisemny (ćwiczenia) wstępna
2020.09.07 09:00 – 12:00 1.01 Fizyka z matematyką cz. II egzamin poprawkowy pisemny egzamin poprawkowy pisemny (wykład) wstępna

↑ do góryI rok fiz. spec. naucz.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2020.06.01 09:00 – 13:00 0.03a Algebra z geometrią II kolokwium wstępna
2020.06.01 09:00 – 13:00 1.01 Algebra z geometrią II kolokwium wstępna
2020.06.09 17:30 – 20:00 0.06 Matematyka II kolokwium kolokwium dodatkowe wstępna
2020.06.17 09:00 – 13:00 0.03 Matematyka II egzamin pisemny wstępna
2020.06.18 09:00 – 19:00 2.03 Matematyka II egzamin ustny wstępna
2020.06.19 09:00 – 19:00 2.03 Matematyka II egzamin ustny wstępna
2020.06.22 09:00 – 18:00 2.03 Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) egzamin poprawkowy ustny wstępna
2020.06.23 09:00 – 18:00 2.03 Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) egzamin poprawkowy ustny wstępna
2020.06.25 09:00 – 13:00 0.03 Algebra z geometrią II egzamin pisemny wstępna
2020.08.31 09:00 – 13:00 0.03 Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2020.09.03 09:00 – 15:00 2.25 Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) egzamin poprawkowy ustny wstępna
2020.09.04 09:00 – 15:00 2.25 Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) egzamin poprawkowy ustny wstępna
2020.09.05 09:00 – 15:00 2.25 Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) egzamin poprawkowy ustny wstępna
2020.09.07 09:00 – 13:00 0.03 Algebra z geometrią II egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2020.09.09 09:00 – 13:00 0.03 Matematyka II egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2020.09.10 09:00 – 19:00 2.03 Matematyka II egzamin poprawkowy ustny wstępna
2020.09.11 09:00 – 19:00 2.03 Matematyka II egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryI rok ind.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2020.05.25 08:00 – 12:00 0.03 Podstawy elektromagnetyzmu kolokwium wstępna
2020.06.15 09:00 – 13:00 1.40 Podstawy elektromagnetyzmu egzamin pisemny wstępna
2020.06.19 09:00 – 13:00 1.40 Analiza II R egzamin pisemny wstępna
2020.06.22 09:00 – 16:00 2.22 Analiza II R egzamin ustny wstępna
2020.06.22 09:00 – 16:00 2.23 Analiza II R egzamin ustny wstępna
2020.06.23 09:00 – 16:00 2.22 Analiza II R egzamin ustny wstępna
2020.06.23 09:00 – 16:00 2.23 Analiza II R egzamin ustny wstępna

↑ do góryI rok inż. nanostr.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2020.05.25 09:00 – 13:00 1.01 Analiza kolokwium wstępna
2020.06.01 09:00 – 12:00 0.06 Programowanie IN kolokwium wstępna
2020.06.15 09:00 – 13:00 0.03a Mechanika i szczególna teoria względności egzamin pisemny wstępna
2020.06.16 09:00 – 13:00 0.03a Programowanie IN - zdalne kolokwium dodatkowe kolokwium poprawkowe wstępna
2020.06.17 09:00 – 13:00 1.01 Analiza egzamin pisemny wstępna
2020.06.18 09:00 – 17:00 1.27komp. Programowanie - egzamin ustny zdalny egzamin ustny wstępna
2020.06.26 08:00 – 13:00 0.03 Wstęp do analizy danych - egzamin zdalny egzamin wstępna
2020.08.31 09:00 – 13:00 1.01 Analiza egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2020.09.07 09:00 – 13:00 0.06 Mechanika i szczególna teoria względności egzamin poprawkowy wstępna
2020.09.08 08:00 – 13:00 0.03 Wstęp do analizy danych egzamin poprawkowy pisemny wstępna

↑ do góryI rok neuroinf. + fiz. med.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2020.05.25 09:00 – 13:00 1.40 Analiza II kolokwium wstępna
2020.05.30 09:00 – 12:00 1.29komp. Wnioskowanie statystyczne kolokwium wstępna
2020.05.30 09:00 – 12:00 1.27komp. Wnioskowanie statystyczne kolokwium wstępna
2020.05.30 09:00 – 12:00 1.28komp. Wnioskowanie statystyczne kolokwium wstępna
2020.06.01 09:00 – 13:00 0.03a Algebra z geometrią II kolokwium wstępna
2020.06.01 09:00 – 13:00 1.01 Algebra z geometrią II kolokwium wstępna
2020.06.09 17:30 – 20:00 0.06 Matematyka II kolokwium kolokwium dodatkowe wstępna
2020.06.15 09:00 – 13:00 0.06 Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) egzamin pisemny wstępna
2020.06.17 09:00 – 13:00 0.03 Matematyka II egzamin pisemny wstępna
2020.06.17 09:00 – 13:00 1.40 Analiza II egzamin pisemny wstępna
2020.06.18 09:00 – 19:00 2.03 Matematyka II egzamin ustny wstępna
2020.06.19 09:00 – 13:00 2.12 Analiza II egzamin ustny wstępna
2020.06.19 09:00 – 19:00 2.03 Matematyka II egzamin ustny wstępna
2020.06.22 09:00 – 18:00 2.03 Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) egzamin poprawkowy ustny wstępna
2020.06.23 09:00 – 18:00 2.03 Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) egzamin poprawkowy ustny wstępna
2020.06.24 09:00 – 12:00 1.29komp. Wnioskowanie statystyczne kolokwium kolokwium poprawkowe wstępna
2020.06.25 09:00 – 13:00 0.03 Algebra z geometrią II egzamin pisemny wstępna
2020.06.26 08:00 – 13:00 0.03 Analiza niepewności pomiarowych i pracownia wstępna - egzamin zdalny egzamin wstępna
2020.08.31 09:00 – 13:00 0.03 Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2020.09.03 09:00 – 15:00 2.25 Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) egzamin poprawkowy ustny wstępna
2020.09.04 09:00 – 15:00 2.25 Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) egzamin poprawkowy ustny wstępna
2020.09.05 09:00 – 15:00 2.25 Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) egzamin poprawkowy ustny wstępna
2020.09.07 09:00 – 13:00 0.03 Algebra z geometrią II egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2020.09.08 08:00 – 13:00 0.03 Analiza niepewności pomiarowych i pracownia wstępna egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2020.09.09 09:00 – 13:00 0.03 Matematyka II egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2020.09.10 09:00 – 19:00 2.03 Matematyka II egzamin poprawkowy ustny wstępna
2020.09.11 09:00 – 19:00 2.03 Matematyka II egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryI rok proj. mol. i bioinf.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2020.05.25 09:00 – 13:00 1.40 Analiza II kolokwium wstępna
2020.05.30 09:00 – 12:00 1.29komp. Wnioskowanie statystyczne kolokwium wstępna
2020.05.30 09:00 – 12:00 1.27komp. Wnioskowanie statystyczne kolokwium wstępna
2020.05.30 09:00 – 12:00 1.28komp. Wnioskowanie statystyczne kolokwium wstępna
2020.06.09 17:30 – 20:00 0.06 Matematyka II kolokwium kolokwium dodatkowe wstępna
2020.06.15 09:00 – 13:00 0.06 Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) egzamin pisemny wstępna
2020.06.17 09:00 – 13:00 0.03 Matematyka II egzamin pisemny wstępna
2020.06.17 09:00 – 13:00 1.40 Analiza II egzamin pisemny wstępna
2020.06.18 09:00 – 19:00 2.03 Matematyka II egzamin ustny wstępna
2020.06.19 09:00 – 13:00 2.12 Analiza II egzamin ustny wstępna
2020.06.19 09:00 – 19:00 2.03 Matematyka II egzamin ustny wstępna
2020.06.22 09:00 – 18:00 2.03 Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) egzamin poprawkowy ustny wstępna
2020.06.23 09:00 – 18:00 2.03 Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) egzamin poprawkowy ustny wstępna
2020.06.24 09:00 – 12:00 1.29komp. Wnioskowanie statystyczne kolokwium kolokwium poprawkowe wstępna
2020.06.26 08:00 – 13:00 0.03 Analiza niepewności pomiarowych i pracownia wstępna - egzamin zdalny egzamin wstępna
2020.08.31 09:00 – 13:00 0.03 Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2020.09.03 09:00 – 15:00 2.25 Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) egzamin poprawkowy ustny wstępna
2020.09.04 09:00 – 15:00 2.25 Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) egzamin poprawkowy ustny wstępna
2020.09.05 09:00 – 15:00 2.25 Fizyka II (elektryczność i magnetyzm) egzamin poprawkowy ustny wstępna
2020.09.08 08:00 – 13:00 0.03 Analiza niepewności pomiarowych i pracownia wstępna egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2020.09.09 09:00 – 13:00 0.03 Matematyka II egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2020.09.10 09:00 – 19:00 2.03 Matematyka II egzamin poprawkowy ustny wstępna
2020.09.11 09:00 – 19:00 2.03 Matematyka II egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryII rok

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2020.05.25 09:00 – 13:00 0.06 Mechanika Kwantowa kolokwium wstępna
2020.06.01 09:00 – 12:00 0.03 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej kolokwium wstępna
2020.06.08 09:00 – 13:00 1.01 Mechanika Kwantowa kolokwium dodatkowe kolokwium poprawkowe wstępna
2020.06.18 09:00 – 14:00 0.06 Mechanika Kwantowa egzamin pisemny - wstępna
2020.06.22 09:00 – 13:00 0.03 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin pisemny wstępna
2020.06.23 09:00 – 18:00 2.25 Mechanika Kwantowa egzamin ustny - wstępna
2020.06.24 09:00 – 18:00 1.37 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin ustny wstępna
2020.06.24 09:00 – 18:00 2.25 Mechanika Kwantowa egzamin ustny wstępna
2020.06.25 09:00 – 18:00 1.37 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin ustny wstępna
2020.06.25 09:00 – 18:00 2.25 Mechanika Kwantowa egzamin ustny wstępna
2020.06.26 09:00 – 15:00 1.37 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin ustny wstępna
2020.06.26 09:00 – 18:00 2.25 Mechanika Kwantowa egzamin ustny wstępna
2020.09.01 09:00 – 12:00 0.03 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2020.09.03 09:00 – 18:00 1.37 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin poprawkowy ustny wstępna
2020.09.04 09:00 – 18:00 1.37 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin poprawkowy ustny wstępna
2020.09.07 09:00 – 14:00 1.40 Mechanika Kwantowa egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2020.09.09 09:00 – 18:00 2.25 Mechanika Kwantowa egzamin poprawkowy ustny wstępna
2020.09.10 09:00 – 18:00 2.25 Mechanika Kwantowa egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryII rok (do wyboru)

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2020.06.16 09:00 – 13:00 B0.14 Analiza IV egzamin pisemny wstępna
2020.06.17 09:00 – 17:00 0.03a Analiza IV egzamin ustny wstępna
2020.09.10 09:00 – 13:00 B0.14 Analiza IV egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2020.09.11 09:00 – 15:00 1.01 Analiza IV egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryII rok - astro.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2020.06.01 09:00 – 12:00 0.03 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej kolokwium wstępna
2020.06.22 09:00 – 13:00 0.03 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin pisemny wstępna
2020.06.24 09:00 – 18:00 1.37 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin ustny wstępna
2020.06.25 09:00 – 18:00 1.37 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin ustny wstępna
2020.06.26 09:00 – 15:00 1.37 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin ustny wstępna
2020.09.01 09:00 – 12:00 0.03 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2020.09.03 09:00 – 18:00 1.37 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin poprawkowy ustny wstępna
2020.09.04 09:00 – 18:00 1.37 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryII rok II st. fiz. teor.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2020.06.01 09:00 – 13:00 1.40 Quantum Field Theory kolokwium wstępna
2020.06.16 09:00 – 13:00 1.40 Quantum Field Theory egzamin pisemny wstępna
2020.09.08 09:00 – 13:00 1.40 Quantum Field Theory egzamin poprawkowy pisemny wstępna

↑ do góryII rok biofiz. mol.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2020.06.16 10:00 – 13:00 1.02 Metody biofizyki molekularnej egzamin pisemny wstępna
2020.06.18 09:00 – 15:00 B0.21 Metody biofizyki molekularnej egzamin ustny wstępna
2020.09.07 10:00 – 13:00 B0.21 Metody biofizyki molekularnej egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2020.09.09 09:00 – 15:00 B0.21 Metody biofizyki molekularnej egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryII rok ener. i ch. j.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2020.06.24 14:00 – 15:30 Wydz. Chemii Analiza instrumentalna egzamin 141 wstępna
2020.09.07 14:00 – 15:30 Wydz. Chemii Analiza instrumentalna egzamin poprawkowy 271 wstępna

↑ do góryII rok fiz. med.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2020.05.25 09:00 – 12:30 1.03 Fizyka promieniowania jonizującego kolokwium wstępna
2020.06.09 08:00 – 11:00 [inna P] Fizyka promieniowania jonizującego egzamin zerowy sala 2.62 wstępna
2020.06.17 09:00 – 13:00 1.03 Fizyka promieniowania jonizującego egzamin pisemny wstępna
2020.06.19 08:00 – 15:00 [inna P] Fizyka promieniowania jonizującego egzamin ustny sala 2.62 wstępna
2020.09.02 09:00 – 13:00 1.03 Fizyka promieniowania jonizującego egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2020.09.07 08:00 – 15:00 [inna P] Fizyka promieniowania jonizującego egzamin poprawkowy ustny sala 2.62 wstępna

↑ do góryII rok fiz. spec. naucz.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2020.06.01 09:00 – 12:00 0.03 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej kolokwium wstępna
2020.06.22 09:00 – 13:00 0.03 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin pisemny wstępna
2020.06.24 09:00 – 18:00 1.37 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin ustny wstępna
2020.06.25 09:00 – 18:00 1.37 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin ustny wstępna
2020.06.26 09:00 – 15:00 1.37 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin ustny wstępna
2020.09.01 09:00 – 12:00 0.03 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2020.09.03 09:00 – 18:00 1.37 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin poprawkowy ustny wstępna
2020.09.04 09:00 – 18:00 1.37 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryII rok ind.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2020.05.25 09:00 – 13:00 0.03a Mechanika kwantowa R kolokwium wstępna
2020.05.25 09:00 – 13:00 B0.14 Mechanika kwantowa R kolokwium wstępna
2020.06.17 09:00 – 13:00 B0.14 Mechanika kwantowa R egzamin pisemny wstępna
2020.06.22 09:00 – 13:00 1.03 Podstawy fizyki IV egzamin pisemny wstępna
2020.06.25 09:00 – 13:00 1.01 Analiza funkcjonalna I (egzamin zdalny) egzamin pisemny potwierdzona

↑ do góryII rok inż. nanostr.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2020.06.16 10:00 – 13:00 0.06 Techniki pomiarowe w nanotechnologii egzamin pisemny wstępna
2020.06.17 10:00 – 19:00 [inna P] Techniki pomiarowe w nanotechnologii egzamin ustny pokój 3.67 wstępna
2020.06.24 14:00 – 15:30 Wydz. Chemii Analiza instrumentalna egzamin 141 wstępna
2020.09.01 10:00 – 13:00 1.01 Techniki pomiarowe w nanotechnologii egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2020.09.02 10:00 – 19:00 [inna P] Techniki pomiarowe w nanotechnologii egzamin poprawkowy ustny pokój 3.67 wstępna
2020.09.07 14:00 – 15:30 Wydz. Chemii Analiza instrumentalna egzamin poprawkowy 271 wstępna

↑ do góryII st. (do wyboru)

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2020.06.01 09:00 – 12:00 0.03 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej kolokwium wstępna
2020.06.22 09:00 – 13:00 0.03 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin pisemny wstępna
2020.06.24 09:00 – 18:00 1.37 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin ustny wstępna
2020.06.25 09:00 – 18:00 1.37 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin ustny wstępna
2020.06.26 09:00 – 15:00 1.37 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin ustny wstępna
2020.09.01 09:00 – 12:00 0.03 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2020.09.03 09:00 – 18:00 1.37 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin poprawkowy ustny wstępna
2020.09.04 09:00 – 18:00 1.37 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryIII rok

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2020.06.25 09:00 – 12:00 B0.14 Elementy fizyki cząstek elementarnych egzamin pisemny wstępna

↑ do góryIII rok (do wyboru)

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2020.06.16 15:00 – 18:00 [inna P] Reading basic works of quantum physics egzamin pokoj 4.24 potwierdzona

↑ do góryUW - ogólnouniwersyteckie

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2020.06.16 09:00 – 11:00 0.03 Fizyka w doświadczeniach egzamin wstępna
2020.06.23 09:00 – 11:00 0.03 Fizyka w doświadczeniach egzamin wstępna

↑ do góryZFBM

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2020.06.01 09:00 – 12:00 0.03 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej kolokwium wstępna
2020.06.22 09:00 – 13:00 0.03 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin pisemny wstępna
2020.06.24 09:00 – 18:00 1.37 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin ustny wstępna
2020.06.25 09:00 – 18:00 1.37 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin ustny wstępna
2020.06.26 09:00 – 15:00 1.37 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin ustny wstępna
2020.09.01 09:00 – 12:00 0.03 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2020.09.03 09:00 – 18:00 1.37 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin poprawkowy ustny wstępna
2020.09.04 09:00 – 18:00 1.37 Termodynamika z elementami fizyki statystycznej egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryInne kolokwia i egzaminy

data godziny sala przedmiot wydarzenie uwagi
IPZ: Internetowy Plan Zajęć; Copyright © 2008 by Marcin Paweł Sadowski Get Firefox!
:: pomoc :: kontakt