Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego …Ta strona nie podlega Centralnemu Systemowi Uwierzytelniania | nie można zalogować się
Stan na dzień: 21.1.2021 17:35

Terminy kolokwiów i egzaminów

↑ do góryI rok

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.01.23 09:00 – 13:00 on-line Matematyka I egzamin poprawkowy wstępna
2021.01.25 09:00 – 12:00 on-line Fizyka I (mechanika) kolokwium kolokwium dodatkowe potwierdzona
2021.02.02 09:00 – 13:00 on-line Analiza I egzamin pisemny potwierdzona
2021.02.03 09:00 – 18:00 on-line Analiza I egzamin ustny potwierdzona
2021.02.04 09:00 – 13:00 on-line Matematyka I egzamin pisemny potwierdzona
2021.02.04 09:00 – 18:00 on-line Analiza I egzamin ustny potwierdzona
2021.02.05 09:00 – 13:00 on-line Algebra z geometrią I egzamin pisemny potwierdzona
2021.02.08 09:00 – 13:00 on-line Fizyka I (mechanika) kolokwium Kolokwium rozszerzone wstępna
2021.02.11 09:00 – 16:00 on-line Fizyka I (mechanika) egzamin ustny wstępna
2021.02.12 09:00 – 16:00 on-line Fizyka I (mechanika) egzamin ustny wstępna
2021.02.12 09:00 – 16:00 on-line Algebra z geometrią I egzamin ustny wstępna
2021.02.13 09:00 – 16:00 on-line Fizyka I (mechanika) egzamin ustny wstępna
2021.02.22 09:00 – 13:00 on-line Algebra z geometrią I egzamin poprawkowy wstępna
2021.02.22 09:00 – 13:00 on-line Analiza I egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.02.23 09:00 – 18:00 on-line Analiza I egzamin poprawkowy ustny wstępna
2021.02.24 09:00 – 18:00 on-line Analiza I egzamin poprawkowy ustny wstępna
2021.02.25 09:00 – 13:00 on-line Fizyka I (mechanika) kolokwium Kolokwium poprawkowe wstępna
2021.02.26 09:00 – 16:00 on-line Fizyka I (mechanika) egzamin poprawkowy ustny wstępna
2021.02.27 09:00 – 16:00 on-line Fizyka I (mechanika) egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryI rok II st.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.02.05 10:00 – 14:00 on-line Theory of fundamental interactions egzamin pisemny wstępna
2021.02.09 10:00 – 13:00 on-line Theory of fundamental interactions egzamin ustny wstępna
2021.02.09 14:00 – 15:00 on-line Theory of fundamental interactions egzamin ustny wstępna
2021.02.10 10:00 – 13:00 on-line Theory of fundamental interactions egzamin ustny wstępna
2021.02.10 14:00 – 15:00 on-line Theory of fundamental interactions egzamin ustny wstępna
2021.02.24 10:00 – 14:00 on-line Theory of fundamental interactions egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.02.26 10:00 – 13:00 on-line Theory of fundamental interactions egzamin poprawkowy ustny wstępna
2021.02.26 14:00 – 15:00 on-line Theory of fundamental interactions egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryI rok II st. Optometria

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.02.04 09:30 – 11:00 on-line Podstawy fizyki laserów i zastosowania w okulistyce egzamin pisemny wstępna

↑ do góryI rok II st. biofiz. mol.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.02.11 10:00 – 13:00 on-line Wybrane zagadnienia biologii współczesnej egzamin pisemny wstępna
2021.02.12 10:00 – 16:00 on-line Wstęp do bioinformatyki i modelowania egzamin ustny wstępna

↑ do góryI rok II st. biofiz. mol.(do wyboru)

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.01.25 13:00 – 15:00 on-line Elementy termodynamiki i mechaniki statystycznej kolokwium wstępna

↑ do góryI rok II st. fiz. m. skon.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.01.27 16:00 – 18:00 on-line Bose-Einstein condensation and superfluidity in solid state egzamin pisemny wstępna
2021.02.01 09:00 – 12:00 on-line Technologia i strukturyzacja materiałów półprzewodnikowych egzamin pisemny wstępna
2021.02.03 09:00 – 14:00 on-line Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki egzamin pisemny wstępna
2021.02.23 09:00 – 14:00 on-line Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki egzamin poprawkowy pisemny wstępna

↑ do góryI rok II st. geofiz.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.02.04 09:00 – 12:00 on-line Hydrodynamics and elasticity egzamin rozpoczęcie egzaminu o 9:15 wstępna

↑ do góryI rok biofiz. mol.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.01.23 09:00 – 13:00 on-line Matematyka I egzamin poprawkowy wstępna
2021.02.02 09:00 – 13:00 on-line Analiza I egzamin pisemny potwierdzona
2021.02.03 09:00 – 18:00 on-line Analiza I egzamin ustny potwierdzona
2021.02.04 09:00 – 13:00 on-line Matematyka I egzamin pisemny potwierdzona
2021.02.04 09:00 – 18:00 on-line Analiza I egzamin ustny potwierdzona
2021.02.05 09:00 – 13:00 on-line Algebra z geometrią I egzamin pisemny potwierdzona
2021.02.08 09:00 – 13:00 on-line Fizyka I (mechanika) kolokwium Kolokwium rozszerzone wstępna
2021.02.09 09:00 – 16:00 on-line Wstęp do biofizyki egzamin ustny wstępna
2021.02.10 09:00 – 16:00 on-line Wstęp do biofizyki egzamin ustny wstępna
2021.02.11 09:00 – 16:00 on-line Fizyka I (mechanika) egzamin ustny wstępna
2021.02.12 09:00 – 16:00 on-line Fizyka I (mechanika) egzamin ustny wstępna
2021.02.12 09:00 – 16:00 on-line Algebra z geometrią I egzamin ustny wstępna
2021.02.13 09:00 – 16:00 on-line Fizyka I (mechanika) egzamin ustny wstępna
2021.02.22 09:00 – 13:00 on-line Algebra z geometrią I egzamin poprawkowy wstępna
2021.02.22 09:00 – 13:00 on-line Analiza I egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.02.23 09:00 – 18:00 on-line Analiza I egzamin poprawkowy ustny wstępna
2021.02.24 09:00 – 18:00 on-line Analiza I egzamin poprawkowy ustny wstępna
2021.02.25 09:00 – 13:00 on-line Fizyka I (mechanika) kolokwium Kolokwium poprawkowe wstępna
2021.02.25 09:00 – 16:00 on-line Wstęp do biofizyki egzamin poprawkowy ustny wstępna
2021.02.26 09:00 – 16:00 on-line Fizyka I (mechanika) egzamin poprawkowy ustny wstępna
2021.02.27 09:00 – 16:00 on-line Fizyka I (mechanika) egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryI rok ener. i ch. j.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.02.01 09:00 – 13:00 on-line Rachunek różniczkowy i całkowy egzamin pisemny wstępna
2021.02.02 09:00 – 13:00 on-line Rachunek różniczkowy i całkowy kolokwium Kolokwium poprawkowe wstępna
2021.02.03 09:00 – 17:00 on-line Rachunek różniczkowy i całkowy egzamin ustny wstępna
2021.02.04 09:00 – 17:00 on-line Rachunek różniczkowy i całkowy egzamin ustny wstępna
2021.02.05 09:00 – 17:00 on-line Rachunek różniczkowy i całkowy egzamin ustny wstępna
2021.02.08 09:00 – 13:00 0.03a Algebra z geometrią egzamin pisemny wstępna
2021.02.10 09:00 – 17:00 2.03 Algebra z geometrią egzamin ustny wstępna
2021.02.11 09:00 – 17:00 2.03 Algebra z geometrią egzamin ustny wstępna
2021.02.12 10:00 – 13:00 on-line Wstęp do fizyki I egzamin pisemny wstępna
2021.02.22 09:00 – 13:00 on-line Algebra z geometrią egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.02.22 09:00 – 17:00 on-line Rachunek różniczkowy i całkowy egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.02.23 10:00 – 13:00 on-line Wstęp do fizyki I egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.02.25 09:00 – 17:00 on-line Rachunek różniczkowy i całkowy egzamin poprawkowy ustny wstępna
2021.02.26 09:00 – 17:00 on-line Rachunek różniczkowy i całkowy egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryI rok euro. s. opt. okul.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.01.25 09:00 – 12:30 1.01 Fizyka z matematyką cz. I kolokwium wstępna
2021.02.02 09:00 – 12:00 1.01 Fizyka z matematyką cz. I egzamin pisemny egzamin pisemny (wykład) wstępna
2021.02.04 11:00 – 14:00 on-line Biologia komórki egzamin pisemny wstępna
2021.02.22 09:00 – 13:30 1.01 Fizyka z matematyką cz. I egzamin pisemny egzamin poprawkowy (ćwiczenia) wstępna
2021.02.24 09:00 – 12:00 1.01 Fizyka z matematyką cz. I egzamin pisemny egzamin poprawkowy (wykład) wstępna
2021.02.26 11:00 – 13:30 on-line Biologia komórki egzamin poprawkowy pisemny wstępna

↑ do góryI rok ind.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.02.02 09:00 – 12:30 on-line Analiza I R egzamin pisemny wstępna
2021.02.05 09:00 – 13:00 on-line Algebra I R egzamin pisemny wstępna
2021.02.08 08:00 – 13:00 on-line Podstawy Mechaniki egzamin pisemny wstępna
2021.02.10 08:00 – 18:00 on-line Podstawy Mechaniki egzamin ustny wstępna
2021.02.11 08:00 – 18:00 on-line Podstawy Mechaniki egzamin ustny wstępna
2021.02.11 09:00 – 18:00 on-line Algebra I R egzamin ustny wstępna
2021.02.12 09:00 – 18:00 on-line Algebra I R egzamin ustny wstępna
2021.02.22 08:00 – 13:00 on-line Podstawy Mechaniki egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.02.23 12:00 – 15:00 on-line Podstawy Mechaniki egzamin poprawkowy ustny wstępna
2021.02.24 09:00 – 12:30 on-line Analiza I R egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.02.25 09:00 – 13:00 on-line Algebra I R egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.02.26 09:00 – 19:00 on-line Algebra I R egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryI rok inż. nanostr.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.02.01 09:00 – 13:00 on-line Rachunek różniczkowy i całkowy egzamin pisemny wstępna
2021.02.02 09:00 – 13:00 on-line Rachunek różniczkowy i całkowy kolokwium Kolokwium poprawkowe wstępna
2021.02.03 09:00 – 17:00 on-line Rachunek różniczkowy i całkowy egzamin ustny wstępna
2021.02.04 09:00 – 17:00 on-line Rachunek różniczkowy i całkowy egzamin ustny wstępna
2021.02.05 09:00 – 17:00 on-line Rachunek różniczkowy i całkowy egzamin ustny wstępna
2021.02.08 09:00 – 13:00 0.03a Algebra z geometrią egzamin pisemny wstępna
2021.02.10 09:00 – 17:00 2.03 Algebra z geometrią egzamin ustny wstępna
2021.02.11 09:00 – 17:00 2.03 Algebra z geometrią egzamin ustny wstępna
2021.02.12 10:00 – 13:00 on-line Wstęp do fizyki I egzamin pisemny wstępna
2021.02.22 09:00 – 13:00 on-line Algebra z geometrią egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.02.22 09:00 – 17:00 on-line Rachunek różniczkowy i całkowy egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.02.23 10:00 – 13:00 on-line Wstęp do fizyki I egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.02.25 09:00 – 17:00 on-line Rachunek różniczkowy i całkowy egzamin poprawkowy ustny wstępna
2021.02.26 09:00 – 17:00 on-line Rachunek różniczkowy i całkowy egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryI rok neuroinf. + fiz. med.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.01.23 09:00 – 13:00 on-line Matematyka I egzamin poprawkowy wstępna
2021.01.25 10:00 – 13:00 on-line Technologie informacyjne i komunikacyjne kolokwium wstępna
2021.02.02 09:00 – 13:00 on-line Analiza I egzamin pisemny potwierdzona
2021.02.03 09:00 – 18:00 on-line Analiza I egzamin ustny potwierdzona
2021.02.04 09:00 – 13:00 on-line Matematyka I egzamin pisemny potwierdzona
2021.02.04 09:00 – 18:00 on-line Analiza I egzamin ustny potwierdzona
2021.02.05 09:00 – 13:00 on-line Algebra z geometrią I egzamin pisemny potwierdzona
2021.02.08 09:00 – 13:00 on-line Fizyka I (mechanika) kolokwium Kolokwium rozszerzone wstępna
2021.02.08 10:00 – 13:00 on-line Technologie informacyjne i komunikacyjne kolokwium dodatkowe wstępna
2021.02.11 09:00 – 16:00 on-line Fizyka I (mechanika) egzamin ustny wstępna
2021.02.12 09:00 – 16:00 on-line Fizyka I (mechanika) egzamin ustny wstępna
2021.02.12 09:00 – 16:00 on-line Algebra z geometrią I egzamin ustny wstępna
2021.02.13 09:00 – 16:00 on-line Fizyka I (mechanika) egzamin ustny wstępna
2021.02.22 09:00 – 13:00 on-line Algebra z geometrią I egzamin poprawkowy wstępna
2021.02.22 09:00 – 13:00 on-line Analiza I egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.02.23 09:00 – 18:00 on-line Analiza I egzamin poprawkowy ustny wstępna
2021.02.24 09:00 – 18:00 on-line Analiza I egzamin poprawkowy ustny wstępna
2021.02.25 09:00 – 13:00 on-line Fizyka I (mechanika) kolokwium Kolokwium poprawkowe wstępna
2021.02.26 09:00 – 16:00 on-line Fizyka I (mechanika) egzamin poprawkowy ustny wstępna
2021.02.27 09:00 – 16:00 on-line Fizyka I (mechanika) egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryI rok proj. mol. i bioinf.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.01.23 09:00 – 13:00 on-line Matematyka I egzamin poprawkowy wstępna
2021.02.02 09:00 – 13:00 on-line Analiza I egzamin pisemny potwierdzona
2021.02.03 09:00 – 18:00 on-line Analiza I egzamin ustny potwierdzona
2021.02.04 09:00 – 13:00 on-line Matematyka I egzamin pisemny potwierdzona
2021.02.04 09:00 – 18:00 on-line Analiza I egzamin ustny potwierdzona
2021.02.05 09:00 – 13:00 on-line Algebra z geometrią I egzamin pisemny potwierdzona
2021.02.08 09:00 – 13:00 on-line Fizyka I (mechanika) kolokwium Kolokwium rozszerzone wstępna
2021.02.11 09:00 – 16:00 on-line Fizyka I (mechanika) egzamin ustny wstępna
2021.02.12 09:00 – 16:00 on-line Fizyka I (mechanika) egzamin ustny wstępna
2021.02.12 09:00 – 16:00 on-line Algebra z geometrią I egzamin ustny wstępna
2021.02.13 09:00 – 16:00 on-line Fizyka I (mechanika) egzamin ustny wstępna
2021.02.22 09:00 – 13:00 on-line Algebra z geometrią I egzamin poprawkowy wstępna
2021.02.22 09:00 – 13:00 on-line Analiza I egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.02.23 09:00 – 18:00 on-line Analiza I egzamin poprawkowy ustny wstępna
2021.02.24 09:00 – 18:00 on-line Analiza I egzamin poprawkowy ustny wstępna
2021.02.25 09:00 – 13:00 on-line Fizyka I (mechanika) kolokwium Kolokwium poprawkowe wstępna
2021.02.26 09:00 – 16:00 on-line Fizyka I (mechanika) egzamin poprawkowy ustny wstępna
2021.02.27 09:00 – 16:00 on-line Fizyka I (mechanika) egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryI st. (do wyboru)

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.02.03 09:00 – 10:00 on-line Wstęp do fizyki subatomowej W egzamin pisemny wstępna
2021.02.04 09:00 – 18:00 on-line Wstęp do fizyki subatomowej W egzamin ustny wstępna
2021.02.22 09:00 – 10:00 on-line Wstęp do fizyki subatomowej W egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.02.23 09:00 – 18:00 on-line Wstęp do fizyki subatomowej W egzamin poprawkowy ustny wstępna
2021.02.24 09:00 – 18:00 on-line Wstęp do fizyki subatomowej W egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryII rok

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.01.25 08:30 – 14:00 on-line Matematyka III kolokwium potwierdzona
2021.01.25 09:00 – 22:00 on-line Analiza III kolokwium potwierdzona
2021.02.01 09:00 – 13:00 on-line Mechanika klasyczna egzamin pisemny potwierdzona
2021.02.03 10:00 – 18:00 on-line Mechanika klasyczna egzamin ustny wstępna
2021.02.03 10:00 – 18:00 on-line Mechanika klasyczna egzamin ustny - potwierdzona
2021.02.04 10:00 – 18:00 on-line Mechanika klasyczna egzamin ustny wstępna
2021.02.04 10:00 – 18:00 on-line Mechanika klasyczna egzamin ustny - potwierdzona
2021.02.05 08:30 – 14:00 on-line Matematyka III egzamin pisemny potwierdzona
2021.02.05 09:00 – 22:00 on-line Analiza III egzamin pisemny potwierdzona
2021.02.05 10:00 – 18:00 on-line Mechanika klasyczna egzamin ustny potwierdzona
2021.02.06 10:00 – 17:00 on-line Mechanika klasyczna egzamin ustny termin dodatkowy wstępna
2021.02.08 09:00 – 20:00 on-line Matematyka III egzamin ustny potwierdzona
2021.02.08 09:00 – 22:00 on-line Analiza III egzamin ustny potwierdzona
2021.02.09 09:00 – 20:00 on-line Matematyka III egzamin ustny potwierdzona
2021.02.09 09:00 – 22:00 on-line Analiza III egzamin ustny potwierdzona
2021.02.10 09:00 – 13:00 on-line Fizyka III (drgania i fale) egzamin pisemny potwierdzona
2021.02.11 09:00 – 18:00 on-line Fizyka III (drgania i fale) egzamin ustny potwierdzona
2021.02.12 09:00 – 18:00 on-line Fizyka III (drgania i fale) egzamin ustny potwierdzona
2021.02.22 09:00 – 13:00 on-line Fizyka III (drgania i fale) egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.02.23 09:00 – 13:00 on-line Mechanika klasyczna egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.02.26 08:30 – 14:00 on-line Matematyka III egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.02.26 09:00 – 22:00 on-line Analiza III egzamin poprawkowy pisemny wstępna

↑ do góryII rok (do wyboru)

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.02.04 09:00 – 12:00 on-line Hydrodynamics and elasticity egzamin rozpoczęcie egzaminu o 9:15 wstępna

↑ do góryII rok II st.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.02.05 10:00 – 14:00 on-line Theory of fundamental interactions egzamin pisemny wstępna
2021.02.09 10:00 – 13:00 on-line Theory of fundamental interactions egzamin ustny wstępna
2021.02.09 14:00 – 15:00 on-line Theory of fundamental interactions egzamin ustny wstępna
2021.02.10 10:00 – 13:00 on-line Theory of fundamental interactions egzamin ustny wstępna
2021.02.10 14:00 – 15:00 on-line Theory of fundamental interactions egzamin ustny wstępna
2021.02.24 10:00 – 14:00 on-line Theory of fundamental interactions egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.02.26 10:00 – 13:00 on-line Theory of fundamental interactions egzamin poprawkowy ustny wstępna
2021.02.26 14:00 – 15:00 on-line Theory of fundamental interactions egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryII rok II st. biofiz. mol.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.02.09 10:00 – 13:00 on-line Biofizyka doświadczalna egzamin wstępna
2021.02.12 10:00 – 16:00 on-line Bioinformatyka i modelowanie egzamin ustny wstępna

↑ do góryII rok II st. fiz. med.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.01.28 13:00 – 16:00 [inna P] Planowanie radioterapii egzamin pisemny Egzamin praktyczny wstępna
2021.02.02 15:00 – 18:00 on-line Planowanie radioterapii egzamin ustny Egzamin teoretyczny wstępna
2021.02.09 15:00 – 18:00 on-line Planowanie radioterapii egzamin ustny Egzamin teoretyczny wstępna

↑ do góryII rok II st. fiz. teor.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.02.11 10:00 – 16:00 on-line Cosmology egzamin ustny wstępna
2021.02.12 10:00 – 16:00 on-line Cosmology egzamin ustny wstępna
2021.02.24 10:00 – 18:00 on-line Cosmology egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryII rok II st. inż. nanostr.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.02.03 09:00 – 14:00 on-line Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki egzamin pisemny wstępna
2021.02.23 09:00 – 14:00 on-line Współczesne metody doświadczalne fizyki materii skondensowanej i optyki egzamin poprawkowy pisemny wstępna

↑ do góryII rok biofiz. mol.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.02.02 09:00 – 13:00 on-line Fizyka cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych w roztworach wodnych egzamin pisemny wstępna
2021.02.05 09:00 – 13:00 on-line Wstęp do mechaniki kwantowej układów molekularnych egzamin wstępna
2021.02.22 09:00 – 13:00 on-line Wstęp do mechaniki kwantowej układów molekularnych egzamin poprawkowy wstępna
2021.02.23 09:00 – 13:00 on-line Fizyka cząsteczek i makrocząsteczek biologicznych w roztworach wodnych egzamin poprawkowy pisemny wstępna

↑ do góryII rok ener. i ch. j.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.01.29 18:00 – 20:00 on-line Metody numeryczne w optyce egzamin zerowy wstępna
2021.02.04 10:00 – 13:00 on-line Chemia fizyczna egzamin pisemny wstępna
2021.02.08 09:00 – 13:00 1.40 Egzamin z zakresu optyki okularowej egzamin wstępna
2021.02.09 10:00 – 12:00 on-line Metody numeryczne w optyce egzamin wstępna
2021.02.22 09:00 – 13:00 1.40 Egzamin z zakresu optyki okularowej egzamin poprawkowy wstępna
2021.02.25 10:00 – 13:00 on-line Chemia fizyczna egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.02.26 10:00 – 12:00 on-line Metody numeryczne w optyce egzamin poprawkowy wstępna

↑ do góryII rok euro. s. opt. okul.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.02.05 10:00 – 14:00 1.40 Matematyka dla optyków okularowych III egzamin pisemny wstępna

↑ do góryII rok fiz. spec. naucz.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.01.25 08:30 – 14:00 on-line Matematyka III kolokwium potwierdzona
2021.01.25 09:00 – 22:00 on-line Analiza III kolokwium potwierdzona
2021.02.05 08:30 – 14:00 on-line Matematyka III egzamin pisemny potwierdzona
2021.02.05 09:00 – 22:00 on-line Analiza III egzamin pisemny potwierdzona
2021.02.08 09:00 – 20:00 on-line Matematyka III egzamin ustny potwierdzona
2021.02.08 09:00 – 22:00 on-line Analiza III egzamin ustny potwierdzona
2021.02.09 09:00 – 20:00 on-line Matematyka III egzamin ustny potwierdzona
2021.02.09 09:00 – 22:00 on-line Analiza III egzamin ustny potwierdzona
2021.02.26 08:30 – 14:00 on-line Matematyka III egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.02.26 09:00 – 22:00 on-line Analiza III egzamin poprawkowy pisemny wstępna

↑ do góryII rok ind.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.02.02 08:00 – 22:00 on-line Analiza III R egzamin pisemny wstępna
2021.02.04 10:30 – 18:30 on-line Mechanika klasyczna R egzamin ustny wstępna
2021.02.05 10:30 – 18:30 on-line Mechanika klasyczna R egzamin ustny wstępna
2021.02.09 09:00 – 13:00 on-line Elektrodynamika i podstawy optyki egzamin pisemny wstępna
2021.02.26 10:30 – 18:30 on-line Mechanika klasyczna R egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryII rok inż. nanostr.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.01.29 18:00 – 20:00 on-line Metody numeryczne w optyce egzamin zerowy wstępna
2021.02.04 10:00 – 13:00 on-line Chemia fizyczna egzamin pisemny wstępna
2021.02.08 09:00 – 13:00 1.40 Egzamin z zakresu optyki okularowej egzamin wstępna
2021.02.09 10:00 – 12:00 on-line Metody numeryczne w optyce egzamin wstępna
2021.02.22 09:00 – 13:00 1.40 Egzamin z zakresu optyki okularowej egzamin poprawkowy wstępna
2021.02.25 10:00 – 13:00 on-line Chemia fizyczna egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.02.26 10:00 – 12:00 on-line Metody numeryczne w optyce egzamin poprawkowy wstępna

↑ do góryII rok neuroinf. + fiz. med.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.01.25 08:30 – 14:00 on-line Matematyka III kolokwium potwierdzona
2021.02.04 11:00 – 14:00 on-line Biologia komórki egzamin pisemny wstępna
2021.02.05 08:30 – 14:00 on-line Matematyka III egzamin pisemny potwierdzona
2021.02.08 09:00 – 20:00 on-line Matematyka III egzamin ustny potwierdzona
2021.02.09 09:00 – 20:00 on-line Matematyka III egzamin ustny potwierdzona
2021.02.10 09:00 – 13:00 on-line Fizyka III (drgania i fale) egzamin pisemny potwierdzona
2021.02.11 09:00 – 18:00 on-line Fizyka III (drgania i fale) egzamin ustny potwierdzona
2021.02.12 09:00 – 18:00 on-line Fizyka III (drgania i fale) egzamin ustny potwierdzona
2021.02.22 09:00 – 13:00 on-line Fizyka III (drgania i fale) egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.02.26 08:30 – 14:00 on-line Matematyka III egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.02.26 11:00 – 13:30 on-line Biologia komórki egzamin poprawkowy pisemny wstępna

↑ do góryII rok proj. mol. i bioinf.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.02.02 09:00 – 13:00 on-line Termodynamika egzamin pisemny wstępna
2021.02.05 09:00 – 13:00 on-line Wstęp do mechaniki kwantowej układów molekularnych egzamin wstępna
2021.02.08 09:00 – 18:00 on-line Termodynamika egzamin ustny wstępna
2021.02.22 09:00 – 13:00 on-line Wstęp do mechaniki kwantowej układów molekularnych egzamin poprawkowy wstępna
2021.02.25 09:00 – 13:00 on-line Termodynamika egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.02.26 09:00 – 18:00 on-line Termodynamika egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryIII rok

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.01.23 09:00 – 13:00 on-line Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej egzamin poprawkowy wstępna
2021.01.25 09:00 – 11:30 on-line Wstęp do fizyki subatomowej I kolokwium potwierdzona
2021.02.02 09:00 – 13:00 on-line Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej egzamin pisemny potwierdzona
2021.02.03 09:00 – 13:00 on-line Wstęp do fizyki subatomowej I egzamin pisemny wstępna
2021.02.04 09:00 – 17:00 on-line Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej egzamin ustny potwierdzona
2021.02.05 09:00 – 13:00 on-line Elektrodynamika egzamin pisemny - wstępna
2021.02.05 09:00 – 13:00 on-line Electrodynamics egzamin pisemny wstępna
2021.02.05 09:00 – 17:00 on-line Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej egzamin ustny potwierdzona
2021.02.08 09:00 – 18:00 on-line Wstęp do fizyki subatomowej I egzamin ustny wstępna
2021.02.09 09:00 – 13:00 on-line Informacja Kwantowa egzamin pisemny potwierdzona
2021.02.09 09:00 – 18:00 on-line Wstęp do fizyki subatomowej I egzamin ustny wstępna
2021.02.22 09:00 – 13:00 on-line Wstęp do fizyki subatomowej I egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.02.24 09:00 – 18:00 on-line Wstęp do fizyki subatomowej I egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryIII rok (do wyboru)

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.02.04 09:00 – 12:00 on-line Hydrodynamics and elasticity egzamin rozpoczęcie egzaminu o 9:15 wstępna

↑ do góryIII rok biofiz. mol.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.02.04 14:00 – 16:00 on-line Chemia medyczna i podstawy projektowania leków egzamin pisemny wstępna
2021.02.10 09:00 – 12:30 on-line Praktyka programowania egzamin ustny wstępna
2021.02.11 09:00 – 12:30 on-line Praktyka programowania egzamin ustny wstępna

↑ do góryIII rok ener. i ch. j.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.01.25 13:00 – 15:00 on-line Elementy termodynamiki i mechaniki statystycznej kolokwium wstępna
2021.01.26 15:00 – 18:00 on-line Elements of astronomy and nuclear astrophysics egzamin zerowy wstępna
2021.02.02 09:00 – 13:00 on-line Elements of astronomy and nuclear astrophysics egzamin wstępna
2021.02.03 11:00 – 13:00 on-line Zastosowania fizyki jądrowej egzamin pisemny wstępna
2021.02.08 09:00 – 13:00 on-line Elementy termodynamiki i mechaniki statystycznej egzamin wstępna
2021.02.22 09:00 – 13:00 on-line Elementy termodynamiki i mechaniki statystycznej egzamin poprawkowy wstępna

↑ do góryIII rok euro. s. opt. okul.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.02.02 09:00 – 13:00 on-line Statystyka dla przyrodników egzamin pisemny wstępna
2021.02.04 09:00 – 18:00 on-line Statystyka dla przyrodników egzamin ustny wstępna
2021.02.05 09:00 – 18:00 on-line Statystyka dla przyrodników egzamin ustny wstępna
2021.02.22 09:00 – 13:00 on-line Statystyka dla przyrodników egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.02.24 09:00 – 18:00 on-line Statystyka dla przyrodników egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryIII rok fiz. med.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.02.02 09:00 – 13:00 on-line Termodynamika egzamin pisemny wstępna
2021.02.08 09:00 – 18:00 on-line Termodynamika egzamin ustny wstępna
2021.02.25 09:00 – 13:00 on-line Termodynamika egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.02.26 09:00 – 18:00 on-line Termodynamika egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryIII rok fiz. spec. naucz.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.02.02 09:00 – 13:00 on-line Termodynamika egzamin pisemny wstępna
2021.02.08 09:00 – 18:00 on-line Termodynamika egzamin ustny wstępna
2021.02.25 09:00 – 13:00 on-line Termodynamika egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.02.26 09:00 – 18:00 on-line Termodynamika egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryIII rok ind.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.02.02 09:00 – 13:00 on-line Wstęp do fizyki subatomowej IR egzamin pisemny wstępna
2021.02.03 09:00 – 13:00 on-line Elektrodynamika R egzamin pisemny wstępna
2021.02.04 09:00 – 14:00 on-line Elektrodynamika R egzamin ustny wstępna
2021.02.05 09:00 – 13:00 on-line Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej R egzamin pisemny wstępna
2021.02.05 09:00 – 13:00 on-line Electrodynamics egzamin pisemny wstępna
2021.02.08 09:00 – 13:00 on-line Teoria grup I egzamin pisemny wstępna
2021.02.09 09:00 – 13:00 on-line Informacja Kwantowa egzamin pisemny potwierdzona
2021.02.09 09:00 – 15:00 on-line Teoria grup I egzamin ustny wstępna
2021.02.10 09:00 – 15:00 on-line Teoria grup I egzamin ustny wstępna
2021.02.11 09:00 – 15:00 on-line Teoria grup I egzamin ustny wstępna
2021.02.12 09:00 – 15:00 on-line Teoria grup I egzamin ustny wstępna

↑ do góryIII rok inż. nanostr.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.01.23 09:00 – 13:00 on-line Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej egzamin poprawkowy wstępna
2021.01.25 13:00 – 15:00 on-line Elementy termodynamiki i mechaniki statystycznej kolokwium wstępna
2021.02.02 09:00 – 13:00 on-line Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej egzamin pisemny potwierdzona
2021.02.04 09:00 – 17:00 on-line Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej egzamin ustny potwierdzona
2021.02.05 09:00 – 17:00 on-line Wstęp do optyki i fizyki materii skondensowanej egzamin ustny potwierdzona
2021.02.08 09:00 – 13:00 on-line Elementy termodynamiki i mechaniki statystycznej egzamin wstępna
2021.02.22 09:00 – 13:00 on-line Elementy termodynamiki i mechaniki statystycznej egzamin poprawkowy wstępna

↑ do góryIII rok neuroinf.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.02.02 09:00 – 13:00 on-line Termodynamika egzamin pisemny wstępna
2021.02.08 09:00 – 18:00 on-line Termodynamika egzamin ustny wstępna
2021.02.10 10:00 – 13:00 on-line Wstęp do technologii baz danych kolokwium dodatkowe wstępna
2021.02.25 09:00 – 13:00 on-line Termodynamika egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.02.26 09:00 – 18:00 on-line Termodynamika egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryIII rok neuroinf. + fiz. med.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.01.25 09:00 – 13:00 on-line Obrazowanie medyczne egzamin ustny termin zerowy wstępna
2021.02.04 09:00 – 13:00 on-line Obrazowanie medyczne egzamin ustny wstępna
2021.02.05 09:00 – 13:00 on-line Obrazowanie medyczne egzamin ustny wstępna

↑ do góryKryminalistyka

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.02.02 09:00 – 13:00 on-line Analiza statystyczna wyników doświadczalnych egzamin pisemny wstępna
2021.02.04 09:00 – 18:00 on-line Analiza statystyczna wyników doświadczalnych egzamin ustny wstępna
2021.02.05 09:00 – 18:00 on-line Analiza statystyczna wyników doświadczalnych egzamin ustny wstępna
2021.02.22 09:00 – 13:00 on-line Analiza statystyczna wyników doświadczalnych egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.02.24 09:00 – 18:00 on-line Analiza statystyczna wyników doświadczalnych egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryPhysics

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.02.02 09:00 – 13:00 on-line Advanced engineering in astronomy egzamin pisemny wstępna
2021.02.02 09:00 – 13:00 on-line Advanced quantum mechanics of many-body systems egzamin pisemny wstępna
2021.02.03 08:00 – 18:00 on-line Advanced quantum mechanics of many-body systems egzamin ustny wstępna
2021.02.04 09:00 – 13:00 on-line Cosmology egzamin pisemny wstępna
2021.02.05 09:00 – 13:00 on-line Quantum Optics/Advanced Graduate Quantum Optics egzamin pisemny wstępna
2021.02.08 09:00 – 13:00 on-line Statistical physics A egzamin pisemny wstępna
2021.02.08 09:00 – 13:00 on-line Statistical physics B egzamin pisemny wstępna
2021.02.09 08:00 – 18:00 on-line Statistical physics B egzamin ustny wstępna
2021.02.09 09:00 – 13:00 on-line Ultracold atoms and molecules: theory, experiment, applications egzamin ustny wstępna
2021.02.10 09:00 – 14:00 on-line Introduction to solid state physics egzamin pisemny wstępna
2021.02.10 10:00 – 16:00 on-line Statistical physics A egzamin ustny wstępna
2021.02.11 10:00 – 16:00 on-line Statistical physics A egzamin ustny wstępna
2021.02.11 10:00 – 16:00 on-line Cosmology egzamin ustny wstępna
2021.02.12 10:00 – 16:00 on-line Statistical physics A egzamin ustny wstępna
2021.02.12 10:00 – 16:00 on-line Cosmology egzamin ustny wstępna
2021.02.22 09:00 – 13:00 on-line Cosmology egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.02.23 09:00 – 13:00 on-line Advanced quantum mechanics of many-body systems egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.02.24 08:00 – 18:00 on-line Advanced quantum mechanics of many-body systems egzamin poprawkowy ustny wstępna
2021.02.24 10:00 – 18:00 on-line Cosmology egzamin poprawkowy ustny wstępna
2021.02.25 09:00 – 13:00 on-line Statistical physics A egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.02.25 09:00 – 13:00 on-line Statistical physics B egzamin poprawkowy pisemny wstępna
2021.02.26 08:00 – 18:00 on-line Statistical physics B egzamin poprawkowy ustny wstępna
2021.02.26 10:00 – 16:00 on-line Statistical physics A egzamin poprawkowy ustny wstępna

↑ do góryUW - ogólnouniwersyteckie

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.01.30 10:00 – 11:30 on-line Wszechświat cząstek elementarnych dla humanistów egzamin wstępna
2021.01.30 15:00 – 17:00 on-line Wszechświat cząstek elementarnych dla humanistów egzamin rozpoczęcie egzaminu o 15:15 wstępna
2021.02.02 15:00 – 17:00 on-line Wszechświat cząstek elementarnych dla humanistów egzamin rozpoczęcie egzaminu o 15:15 wstępna

↑ do górystudia II st. (do wyboru)

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.02.01 09:00 – 12:00 on-line Technologia i strukturyzacja materiałów półprzewodnikowych egzamin pisemny wstępna

↑ do górywykłady monogr.

data godziny sala przedmiot wydarzenie stan
2021.02.02 09:00 – 13:00 on-line Advanced engineering in astronomy egzamin pisemny wstępna
2021.02.09 09:00 – 13:00 on-line Ultracold atoms and molecules: theory, experiment, applications egzamin ustny wstępna

↑ do góryInne kolokwia i egzaminy

data godziny sala przedmiot wydarzenie uwagi
2021.02.01 09:00 – 12:00 on-line Mechanizmy reakcji w chemii organicznej i bioorganicznej egzamin ustny
2021.02.02 08:00 – 09:00 on-line Mechanizmy reakcji w chemii organicznej i bioorganicznej egzamin ustny
2021.02.04 14:00 – 16:00 on-line Chemia medyczna i podstawy projektowania leków egzamin pisemny
IPZ: Internetowy Plan Zajęć; Copyright © 2008 by Marcin Paweł Sadowski Get Firefox!
:: pomoc :: kontakt