Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego …Ta strona nie podlega Centralnemu Systemowi Uwierzytelniania | nie można zalogować się

O Internetowym Planie Zajęć

Internetowy Plan Zajęć (w skrócie IPZ) powstał na początku roku akademickiego 2008/9. Stanowi on on niezależne od USOS’a źródło informacji na temat rozkładu zajęć studentów i pracowników oraz na temat obłożenia sal.

W Internetowym Planie Zajęć wykorzystano:

Dziennik zmian w IPZ dostępny jest na oddzielnej stronie dalej....

IPZ: Internetowy Plan Zajęć; Copyright © 2008 by Marcin Paweł Sadowski Get Firefox!
:: pomoc :: kontakt