Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego …Ta strona nie podlega Centralnemu Systemowi Uwierzytelniania | nie można zalogować się

Po co Internetowy Plan Zajęć?

Szybkość

Internetowy Plan Zajęć powstał przede wszystkim po to, aby ułatwić układanie planów na Wydziale Fizyki UW. Wyodrębnienie z całej, ogromnej bazy danych USOS informacji o zajęciach, zajmowanych salach i odpowiedzialnych za nie osobach umożliwiło przyspieszenie przeglądania tych danych.

Natychmiastowość

Zaletą IPZ nad USOS jest jego natychmiastowość działania. Oznacza to, że wprowadzone zmiany widoczne są od razu, bez potrzeby oczekiwania (najczęściej do następnego dnia) na migrację danych.

Makrogrupy studentów (słuchaczy)

IPZ posiada ponadto możliwość praktycznie dowolnego definiowania makrogrup studentów (słuchaczy), czego nie ma w USOS. Do jednej makrogrupy studentów (słuchaczy) mogą należeć studenci różnych grup zajęciowych określonych w USOS. Ponadto można przeglądać plan takiej makrogrupy, czego również nie ma w USOS.

Plany zajęć sali

Następny brak w USOS, który wypełnia IPZ to możliwość przyjaznego przeglądania planu zajęć w wybranej sali wykładowej (ćwiczeniowej) wraz z funkcją łatwego jego drukowania – wystarczy wybrać opcję „Drukuj” w przeglądarce internetowej.

Porównywanie planów wielu sal

Kolejną zaletą IPZ jest funkcja porównywania planów wielu sal w wybranym dniu tygodnia. Dzięki temu można łatwo znaleźć wolny termin na dodatkowe zajęcia.

IPZ: Internetowy Plan Zajęć; Copyright © 2008 by Marcin Paweł Sadowski Get Firefox!
:: pomoc :: kontakt