Tomasz Raducha

room 3.47
Pasteura 5
02-093 Warsaw
+48 22 55 32 747
tomasz.raducha@fuw.edu.pl

Scientific Experience

Curriculum Vitae


Materiały dydaktyczne

Wprowadzenie do teorii procesów stochastycznych

Metody fizyki w ekonomii - wprowadzenie

Niegaussowskie procesy stochastyczne [...]

Zespołowe Projekty Studenckie


Worth to check out

SURF summer internship for master students at IFISC, Palma de Mallorca

Zintegrowany Program Rozwoju UW (ZIP)


Twitter of scientific group

The Young Researchers of the Complex Systems Society (yrCSS)

Winter Workshop on Complex Systems

Winter Workshop on Complex Systems 2019

13th Econophysics Colloquium