Tomasz Raducha

room 3.47
Pasteura 5
02-093 Warsaw
+48 22 55 32 747
tomasz.raducha@fuw.edu.pl

Scientific Experience

Curriculum Vitae

My PhD thesis "Statistical physics of coevolving networks"


Materiały dydaktyczne

Wprowadzenie do teorii procesów stochastycznych

Metody fizyki w ekonomii - wprowadzenie

Niegaussowskie procesy stochastyczne [...]

Zespołowe Projekty Studenckie


Worth to check out

Winter Workshop on Complex Systems 2020

PhD positions at IFISC, Palma de Mallorca

PhD positions at SNS, Piza

Zintegrowany Program Rozwoju UW (ZIP)


Twitter of scientific group

The Young Researchers of the Complex Systems Society (yrCSS)

Winter Workshop on Complex Systems

Winter Workshop on Complex Systems 2019

13th Econophysics Colloquium