Wprowadzenie do teorii procesów stochastycznych

Konsultacje

6 września 2019, 15:00, sala 2.25


Egzamin poprawkowy

10 września 2019, 10:00-15:00, sala 1.03


Kolokwium

Zadania z kolokwium


Zadania do powtórzenia

Zestaw 1  Odpowiedzi

Zestaw 2


Zadania na ćwiczenia

Zestaw 1

Zestaw 2

Zestaw 3

Zestaw 4

Zestaw 5

Zestaw 6

Zestaw 7

Zestaw 8

Zestaw 9

Zestaw 10

Zestaw 11


Strona główna

tomasz.raducha@fuw.edu.pl