Metody fizyki w ekonomii - wprowadzenie

Egzamin pisemny

TBA


Kolokwium

TBA


Zadania do powtórzenia

Zestaw 1

Zestaw 2


Zadania na ćwiczenia

Zestaw 1

Zestaw 2

Zestaw 3

Zestaw 4

Zestaw 5

Zestaw 6

Zestaw 7

Zestaw 8


Strona główna

tomasz.raducha@fuw.edu.pl