FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH 2 

semestr letni 2009/2010

MODEL STANDARDOWY, TESTY MODELU STANDARDOWEGO, POZA MODEL STANDARDOWY

Jan Królikowski

UWAGA: STRONA JEST W TRAKCIE KONSTRUKCJI.
Nie wszystkie materiały są już dostępne.
Na pewno można liczyć na materiały z wykładu dzień przed wykładem

Plan wykładu i Literatura
Uwaga1: Wszystkie materiały przeznaczone są wyłącznie dla studentów i pracowników Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
 

I. Wprowadzenie: Porównanie przewidywań teoretycznych z danymi doświadczalnymi

1.Wykład 23.02.07: I.  Porównanie przewidywań teoretycznych z danymi doświadczalnymi

II. Krótkie wprowadzenie do Modelu Standardowego

2. II.1 Rachunek zaburzeń zależny od czasu w Mechanice Kwantowej
                                                 II.2 Relatywistyczna Mechanika Kwantowa
3. II.2 Relatywistyczna Mechanika Kwantowa cd.
4. II.3 Teoria Fermiego
5. II.4 Kłopoty teorii Fermiego. Cechowanie w Relatywistycznej Mechanice Kwantowej. Model Standardowy jako teoria z cechowaniem

III. Narzędzia: akceleratory i zderzacze oraz układy detekcyjne dla nich

IV. Oddzialywania hadron-hadron: miekkie i twarde. Produkcja dzetow.

V. Precyzyjne testy Modelu Standardowego w LEP i TeVatronie

14. 10-11. Precyzyjne testy Modelu Standardowego
14. Poszukiwanie cząstek Higgsa
 

VI. Fizyka zapachu i Macierz CKM. Łamanie CP

12. : Fizyka zapachu, Macierz CKM, Łamanie CP
 

VII. ELEMENTY KOSMOLOGII

14. Wykład :13 Kosmologia