Wykład z Relatywistycznej Mechaniki Kwantowej

w roku akademickim 2006/2007

Prowadzący:

Zygmunt Lalak (wykład)
Alek Bartnik (ćwiczenia)

Miejsce i czas:

wykład - Hoża 69, Sala IPJ, środy 12:15 - 14:00
ćwiczenia - SDT, poniedziałki 17:15 - 19:00

Plan Wykładu

Wykład kończy się egzaminem (pisemnym i ustnym) lub zaliczeniem na ocenę

Notatki

 

Wyniki 1go kolokwium z MK IIA

Wyniki 2go kolokwium z MK IIA

Wyniki egzaminu I z MK IIA

Wyniki egzaminu II z MK IIA

Terminy egzaminów ustnych (E) w środę 7. marca, od godziny 14:00, wiszą na drzwiach pokoju 320!

Orientacyjne stopnie:

zaliczenie – 20 pkt

20-26 pkt – 3

27-33 pkt – 4

34-40 pkt – 5

Pozostałe osoby zapraszam po wpis we wtorek 6. marca po 15:00

i w środę 7. marca po 15:00 do pok. 320 IFT,

lub w innym terminie do piątku 9. marca, po wcześniejszym kontakcie mailowym.

                                                                                      Zygmunt Lalak – Zygmunt.Lalak@fuw.edu.pl

Tematy do egzaminu ustnego

Wyniki zadań domowych z serii 1-4

Zadania Domowe

Seria 1

Seria 2

Seria 3

Seria 4

Seria 5

Seria 6

Seria 7