Ostatnia aktualizacja 2009.06.22  

Mechanika - 2008/2009

Wzorcowe rozwiązania egzaminu poprawkowego:

Test część B

Zadanie 1

Zadanie 2

Zadanie 3

Zadanie 4

 

 

Wykład prowadzi Roman Stępniewski
(Na podstawie programu przygotowanego przez prof. M. Demiańskiego i prof. T. Matulewicza)


   wtorek       9 - 11 SDD,
   piątek       10 - 12 SDD.


Podstawowy podręcznik:
   D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, t. 1 i t. 2 (Rozdział 14) (PWN 2003, 2005, 2006)

Podręczniki uzupełniające:
    A. K. Wróblewski, J. A. Zakrzewski, Wstęp do fizyki, t. 1 i t. 2 część 1
    C. Kittel, W. D. Knight, M. A. Ruderman, BKF: Mechanika, t. 1
    J. O'rear, Fizyka, t. 1
   J. Ginter, Nie bój się pochodnej

 


Jak się kontaktować:

Roman Stępniewski, tel. 0-22-55-32-166, e-mail: Roman.Stepniewski@fuw.edu.pl

Strona WWW wykładu WWW.fuw.edu.pl/~stepniew/mechanika

Program wykładu

  1. Przedmiot i metodologia fizyki. Świat zjawisk fizycznych. Wielkości fizyczne. Układy jednostek. Modele matematyczne w fizyce.
  2. Opis ruchu. Układ odniesienia, układ współrzędnych. Wielkości charakteryzujące ruch. Przykłady ruchów. Ruch względny. Transformacja Galileusza.
  3. Prawa ruchu. Zasada bezwładności. Równania ruchu i przykłady ich rozwiązywania. Opis ruchu w nieinercjalnym układzie odniesienia.
  4. Zasady zachowania. Pęd, moment pędu, praca, moc, energia, Ruch pod działaniem sił zachowawczych.
  5. Oddziaływania dwóch ciał. Zasada akcji i reakcji. Układ środka masy. Zderzenia.
  6. Ciała sztywne. Statyka. Równania ruchu. Tensor momentu bezwładności. Równanie Eulera. Bąki.

 

Warunki zaliczenia

Zadania domowe

Seria 1

Seria 2

Seria 3

Zadania z Ćwiczeń

Seria 1

Seria 2

Seria 3

Seria 4

Dodatki

Pytania, uwagi, zauważone błędy proszę zgłaszać pod adres: Roman.Stepniewski@fuw.edu.pl