Wszech¶wiat cz±stek elementarnych

Wykład ogólnouniwersytecki na Wydziale Fizyki UW
semestr letni roku akademickiego 2011/2012
Wydział Fizyki

Prowadz±cy:
prof. dr hab. Maria Krawczyk
Instytut Fizyki Teoretycznej
e-mail:
krawczyk@fuw.edu.pl
Telefon:
(+48 22) 55-32-309
Kontakt osobisty:
Pokój N239, Hoża 69

prof. dr hab. Aleksander Filip Żarnecki
Instytut Fizyki Do¶wiadczalnej
e-mail:
zarnecki@fuw.edu.pl
Telefon:
(+48 22) 55-32-365
Kontakt osobisty:
Pokój 108, pawilon NCBJ
Warunki zaliczenia
Pełen opis przedniotu dostępny w USOS

Egzamin pisemny
9 czerwca 2012, godz. 10:00-15:00, sala SDD, budynek Wydziału Fizyki, Hoża 69
Wyniki egzaminu
Zostały wpisane do USOS.

Egzamin pisemny poprawkowy
6 wrze¶nia 2012, godz. 9:00-12:00, sala SSD (N209), budynek Wydziału Fizyki, Hoża 69


Wpisy do indeksu
patrz "kontakt osobisty" powyżej
indeksy można też zostawiać na portierni Wydziału (przesyłajac jednoczesnie e-mail do wykładowców)
Lista pytań egzaminacyjnych
Uzupełniana po każdym wykładzie

Materiały z wykładów

Wprowadzenie
wykład 15.02.2012: PDF
Detekcja cz±stek
wykład 22.02.2012 : PDF
Cz±stki elementarne, odkrycia i liczby kwantowe
wykład 29.02.2012 : PDF
Spin, oddziaływania słabe
wykład 07.03.2012 : PDF
¬ródła cz±stek
wykład 14.03.2012 : PDF
Oddziaływania, diagramy Feynmana, biegn±ce stałe sprzężenia
wykład 21.03.2012 : PDF
Współczesne eksperymenty
wykład 28.03.2012 : PDF
Oddziaływania słabe
wykład 4.04.2012 : PDF
Teoria cz±stek, rola symetrii, Model Standardowy
wykład 18.04.2012 : PDF
Rachunek zaburzeń, renormalizacja, "konieczno¶ć" istnienia cz±stki Higgsa
wykład 25.04.2012 : PDF
2 maja 2012
wykład nie odbędzie się
Testy Modelu Standardowego i poszukiwanie cz±stki Higgsa
wykład 9.05.2012 : PDF
Neutrina
wykład 16.05.2012 : PDF
Poza Modelem Standardowym
wykład 23.05.2012 : PDF
Ewolucja Wszech¶wiata
wykład 30.05.2012 : PDF
Ciemna strona Wszech¶wiata
wykład 06.06.2012 : PDF

Wszystkie materiały przeznaczone s± wył±cznie dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego


Zobacz też

Materiały z wykładu prowadzonego w roku akademickim:
  • 2010/2011
  • 2009/2010
  • 2008/2009
  • 2007/2008