Matematyka I

rok akademicki 2020/2021, semestr zimowy


Tryb przeprowadzania zajęć

Wykłady i ćwiczenia wykładowe odbywać się będą w trybie zdalnym przy użyciu platformy Zoom. Link do spotkań: https://us02web.zoom.us/j/89811114775?pwd=MWUzd3kwZGUwM3A1MjN0SFBUQUJ3Zz09 Na wykładach używany będzie też dokument Google Jamboard jako tablica ( https://jamboard.google.com/d/1NLMB4WAkzlj5qSlo7P1vAFpu4aJy73fpoN5CgG2w3jg/edit?usp=sharing ); studenci nie muszą go sami otwierać (obraz będzie dzielony poprzez Zoom), ale jeśli to zrobią, będą mieli możliwość przeglądania tego co było zapisane na tablicy niezależnie od tego co wykładowca pokazuje dzieląc ekran. Nagrania i notatki z wykładu umieszczane będą pod adresem https://mycloud.fuw.edu.pl/index.php/s/6TbnJxSbmFy6zGH

Ćwiczenia w grupach odbywać się będą w trybie stacjonarnym.

Warunki zaliczenia

W trakcie semestru odbędą się dwa kolokwia, za każde można uzyskać do 20 punktów. Dodatkowo można uzyskać do 10 punktów z aktywności na ćwiczeniach. Aktywność oceniają prowadzący ćwiczenia. Kto z tych źródeł (kolokwia+aktywność) uzyska łącznie przynajmniej 25 punktów, zalicza ćwiczenia i jest dopuszczony do egzaminu, składającego się z części pisemnej i ustnej. Ocena końcowa jest ustalana na podstawie wyników z kolokwiów i egzaminu.

Kto z kolokwium i aktywności nie uzyskał wymaganych 25 punktów, egzamin pisemny w pierwszym terminie pisze jako kolokwium poprawkowe. (UWAGA: w tym trybie można poprawić tylko jedno kolokwium!) Jeśli zdobyty wynik wystarczy do zaliczenia ćwiczeń, do egzaminu podchodzi w drugim terminie. Jeśli zdobyty wynik jest niewystarczający, ćwiczenia, i cały przedmiot, zostają nie zaliczone i będą musiały być powtórzone w przyszłości.

Terminy i miejsca kolokwiów i egzaminu

Terminy jeszcze nie ustalone, ale odbędą się w trybie zdalnym.

Kolokwium 1: ???
Kolokwium 2: ???
Egzamin pisemny: ???
Egzamin ustny: ???
Egzamin pisemny (drugi termin): ???
Egzamin ustny (drugi termin): ???

Polecana literatura

Skrypty dr hab. J. Wojtkiewicza: 1 2 3 4 5 6 7

Podręczniki:
F. Leja, "Rachunek różniczkowy i całkowy"
K. Kuratowski, "Rachunek różniczkowy i całkowy"
W. Rudin, "Podstawy analizy matematycznej"
G.M. Fichtenholz, "Rachunek różniczkowy i całkowy"

Zbiory zadań:
W. Leksiński, B. Macukow, "Matematyka w zadaniach dla kandydatów na wyższe uczelnie", t 1 i 2
W. Krysicki, L. Włodarski, "Analiza matematyczna w zadaniach"
W. Pusz, "Zbiór zadań z analizy matematycznej"
A.I. Kostrikin, "Zbiór zadań z algebry"