You might have disabled cookies or entered from an inner URL! Click here to make sure!

Tematy prac licencjackich/magisterskich:

 1. Homomorfizmy algebr splotowych

  Praca ta dotyczy pewnych wyników w dziedzinie nieprzemiennej analizy harmonicznej. Jej celem jest przegląd rezultatów dotyczących homomorfizmów algebr splotowych i zastosowanie ich do zbadania surjektywnych homomorfizmów pomiędzy algebrami grupowymi.

 2. Półgrupy w algebrach operatorów

  Celem pracy jest opis sytuacji w teorii operatorów, w których w sposób naturalny pojawiają się półgrupy. Przykladem jest tu K-teoria, półgrupa Cuntza czy algebry pół-grupowe.

 3. Teoria reprezentacji skończonych grup kwantowych

  Wiadomo, że wymiar nieprzywiedlnej reprezentacji grupy skończonej G jest dzielnikiem rzędu tej grupy. Celem pracy jest zbadanie istnienia analogu tego twierdzenia w sytuacji kwantowej.

 4. Warunki Vaesa dla grup klasycznych

  Warunki Vaesa podają charakteryzacją algebry funkcji ciągłych znikających w nieskończoności na kwantowej przestrzeni jednorodnej. Odzwierciedlają one zachowanie się tej algebry ze względu na branie iloczynu krzyżowego działania kwantowej grupy. Celem pracy jest bezpośrednie sprawdzenie tych warunków dla klasycznych przestrzeni jednorodnych.

 5. Reprezentacje nieprzywiedlne a kwantowe przestrzenie jednorodne

  Celem pracy jest opisanie przejścia od nieprzywiedlnej unitarnej reprezentacji grupy lokalnie zwartej do odpowiadającej jej kwantowej przestrzeni jednorodnej oraz zbadanie tego przejścia dla grup kwantowych.

 6. Deformacja Rieffela jako funktor

  Deformacja Rieffela jest procedurą pozwalającą deformować przestrzenie z działaniem grupy klasycznej. Celem pracy jest opisanie tej procedury w języku teorii kategorii.

 7. Kwantowe przestrzenie jednorodne otrzymane metoda deformacji Rieffela

  Celem tej pracy jest zastosowanie deformacji Rieffela do przestrzeni jednorodnych pojawiących się w fizyce takich jak stożek świetlny czy hiperboloida masowa.

 8. Deformacja Rieffela kodziałań grup kwantowych

  Deformacja Rieffela jest procedurą pozwalającą deformować przestrzenie z działaniem grupy klasycznej. Celem pracy jest rozszerzenie procedury do kategorii G-C*-algebr gdzie G jest grupa kwantową.