You might have disabled cookies or entered from an inner URL! Click here to make sure!

Analiza1 2019

Zasady zaliczenia Dwa kolokwia (każde za 20pktów) i cztery kartkówki (każda po 1pkcie). Ćwiczenia zalicza 20 pktów lub więcej. Przy zalicznonych ćwiczeniach można przystąpić do egzaminu pisemnego (20 pktów) i ustnego (20 pktów). Punkty z ćwiczeń są dzielone przez 2 i dodane do puntów z egzaminu pisemnsego i ustnego; maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 62. Ocena dostateczna 30-35pktów, dostateczna plus (35-40pktów),..., bardzo dobra (50-55pktów), 5! (>55pktów). W przypadku niezaliczonych ćwiczeń istnieje możliwość ich zaliczenia w pierwszym terminie egzaminu pisemnego (wówczas kryterium zaliczenia ćwiczeń to zdobycie co najmniej 10pktów). W przypadku spełnienia kryterium Student(ka) podchodzi do egzaminu w sesji poprawkowej.

Notatki do wykładu

 1. WYKŁAD1
 2. WYKŁAD2
 3. WYKŁAD3/4
 4. WYKŁAD4/5
 5. WYKŁAD6
 6. WYKŁAD7
 7. WYKŁAD8
 8. WYKŁAD9
 9. WYKŁAD10_11
 10. WYKŁAD12
 11. WYKŁAD13
 12. WYKŁAD14_15
 13. WYKŁAD16_17
 14. WYKŁAD18
 15. WYKŁAD19
 16. WYKŁAD20-22
 17. WYKŁAD23-24
 18. WYKŁAD25-26
 19. WYKŁAD27-28

Serie zadań

 1. Seria1
 2. Seria2
 3. Seria3 (zadania 1,3,5a-b,6, 18,19)
 4. Seria4

Literatura

 1. Analiza matematyczna I, prof. P. Strzelecki
 2. Podstawy analizy matematycznej, W. Rudin
 3. Analysis I, Terence Tao
 4. Zadania z analizy matematycznej 1,2,3, W. Kaczor, M. Nowak

Ustny

 1. Egzamin ustny, pytania
 2. LISTA na USTNY