You might have disabled cookies or entered from an inner URL! Click here to make sure!

Analiza3 2016

Ćwiczenia

 1. Strona dr Javier de Lucas

Serie zadań

 1. Seria I
 2. Seria II
 3. Seria III
 4. Seria IV
 5. Seria V

Notatki do wykładu

 1. Lista na ustny
 2. Lista na ustny w terminie poprawkowym
 3. Notatki do wykładu pdf
 4. Skan wykładu 24.10.2016
 5. Notatki do wykładu tex
 6. Rys1.jpg
 7. wykladanaliza.png
 8. residua.pdf
 9. polokrag.pdf
 10. kontur.png
 11. czarna_skrzynka.pdf
 12. rys1.png
 13. rys2.png
 14. zeraibieguny.png

Ustny

 1. Egzamin ustny