You might have disabled cookies or entered from an inner URL! Click here to make sure!

Algebra z Geometrią 2011/2012

Zasady zaliczenia: W ciągu roku odbędą się trzy kolokwia - jedno w pierwszym semestrze dwa w drugim. Uzyskanie conajmniej połowy punktów z kolokwiów gwarantuje zaliczenie ćwiczeń i dopuszczenie do egzaminu. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. Student który nie zaliczył ćwiczeń może je zaliczyć egzaminem pisemnym uzyskując conajmniej 50% punktów. Następnie zalicza przedmiot przystępując do egzaminu w sesji poprawkowej.

Podręczniki i zbiory zadań

 1. Algebra i Geometria, S. Zakrzewski - jest to podstawowy podręcznik do wykładu
 2. Wstęp do Algebry, A. Kostrykin
 3. Algebra liniowa i geometria, A. Kostrykin, J. Manin
 4. Algebra liniowa z geometrią, A. Białynicki-Birula
 5. Od liczb zespolonych do kwadryk. Zbiór zadań z algebry z rozwiązaniami. J. Jezierski et al - jest to doskonałe źródło ciekawych zadań.

Algebra z Geometrią- Tematy na egzamin ustny

 1. Tematy

 • Terminy Egzaminów
 • Serie zadań

  1. Seria1 - ciała i liczby zespolone
  2. Seria2 - permutacje i przestrzenie wektorowe
  3. Seria3 - macierze odwzorowań liniowych
  4. Seria4 - wyznaczniki
  5. Seria5 - Operatory sprzężone i równania liniowe
  6. Seria6 - Formy kwadratowe
  7. Seria7 - Wektory i wartości własne
  8. Seria8 - Funkcje od operatora i postać Jordana
  9. Seria9 - Iloczyn Skalarny, dopełnienie ortogonalne
  10. Seria10 - rozklad spektralny
  11. Wyniki kolokwium i egzaminu

   Notatki z Wykładu

   1. Wykłady 5Październik-7Grudzień
   2. Wykłady 14Październik-21Luty
   3. Wykłady 28Luty-26Marca
   4. Wykłady 3Kwiecień-5Czerwiec

   Ciekawe linki

   1. Beautiful equation
   2. Jak rozwiązywać równania wielomianowe czwartego stopnia