Facebook
 

Pracownia Pokazów Wykładowych

Pracownia Pokazów Wykładowych Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego jest miejscem, gdzie spotykają się fizycy naszego Wydziału (od studentów do profesorów), którym bliska jest idea kształcenia fizyki z wykorzystaniem pokazów i doświadczeń fizycznych w czasie wykładów.

Taka formuła wykładów kontynuowana jest od początków kształcenia fizyki w budynku przy ul. Hożej 69 tj. od lat dwudziestych XX wieku. Wszystkie wykłady z fizyki na naszym Wydziale są ilustrowane doświadczeniami fizycznymi przeprowadzanymi w trakcie wykładu. W zależności od rodzaju wykładu jest to od 5 do 30 (sic!) pokazów w ciągu 2 godzinnego wykładu. Pracownia nasza posiada w swoich zbiorach ponad tysiąc zestawów do pokazów fizycznych. Władze Dziekańskie i Rada Wydziału doceniają rolę doświadczeń w kształceniu młodych fizyków i dlatego spotykamy się z nadzwyczaj przychylnym podejściem z ich strony.

Niebagatelną rolę odgrywają wykłady dla uczniów szkół średnich, które przeprowadzane są w oparciu o naszą bazę doświadczalną. Są to zarówno wykłady przeprowadzane na Wydziale Fizyki jak i wykłady wyjazdowe – przeprowadzane w szkołach.

Dlatego też najważniejszym zadaniem osób pracujących w naszej Pracowni jest:

1. Zapewnienie, aby na każdym wykładzie asystenci i wykładowcy mieli do dyspozycji pełnosprawne zestawy pokazowe i w pełni wyposażone. Wiąże się to z wykonywaniem bieżących napraw i uzupełnianiem zbiorów Pracowni.

2. Pomoc asystentom w znalezieniu i skompletowaniu odpowiednich zestawów w zasobach Pracowni oraz uruchomieniu ich na sali wykładowej.

Nie mniej ważnym zadaniem jest:

3. Opracowywanie nowych pokazów oraz modyfikacja istniejących. Odbywa się to zarówno z inspiracji i przy współudziale pracowników naukowych Wydziału, jak i we własnym zakresie. Realizacja techniczna dokonywana jest przy współudziale osób z naszej Pracowni.

Odpowiedzialni jesteśmy również za zadania o charakterze administracyjno-technicznym, do których należy:

4. Opieka techniczna nad wyposażeniem wszystkich sal dydaktycznych Wydziału ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu audiowizualnego.

5. Ewidencja wszystkich jednorazowych rezerwacji sal dydaktycznych na Wydziale Fizyki UW.

Ostatnia modyfikacja strony: 2021.03.09 17:53.21
Copyright © 2007-2021 by Pracownia Pokazów Wykładowych
Wszelkie prawa zastrzeżone - All rights reserved