Szanowni Państwo,
Koordynator ds. studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Fizyki UW (koordynator praktyk), dr hab. Jan Suffczyński dyżuruje w środy w godz. 15.15-16.15 (w semestrze letnim i zimowym) w pokoju 3.07 na Pasteura 5 (kontakt telefoniczny pod nr.: 55 32 707).
Interesanci uprzejmie proszeni są o przychodzenie w miarę możliwości w podanych godzinach dyżurów.Uwaga! Koordynator praktyk będzie nieobecny w tygodniu 25.09.2023-29.09.2023 ze względu na wyjazd konferencyjny. W sprawach pilnych dotyczących praktyk zaleca się kontakt mailowy (Jan.Suffczynski@fuw.edu.pl).


INFORMACJE:

Jak przygotować dokumenty, odbyć i zaliczyć praktyki? - informacja dla studentów Wydziału Fizyki wszystkich kierunków i specjalności

Jak zaliczyć praktyki w oparciu o umowę o pracę?

Uwaga: także w przypadku realizacji praktyki w formie zdalnej konieczne jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) opłacane przez UW.

Wszystkie pytania dotyczące praktyk należy przesyłać na adres: praktyki@fuw.edu.plAktualności:

 • Płatny Staż w firmie Inetum.
  Dołącz do Inetum, rozwijaj się i zostań z nami na dłużej! Jesteśmy firmą IT, która pozwoli ci rozwinąć skrzydła i zdobyć doświadczenie w branży przy projekcie związanym z lotnictwem. Jeśli jesteś otwarty na naukę i chcesz pracować z najnowszymi technologiami – w biurze lub całkowicie zdalnie – zaaplikuj! Więcej informacji (tutaj).


 • Firma Fluence, współtworzona w dużej mierze przez absolwentów Wydziału Fizyki UW, oferuje praktyki w zakresie modelowania oddziaływania światła z materią. (Więcej)

 • Firma IMAGE RECORDING SOLUTIONS Sp. z o.o. przyjmie na praktykę w projekcie www.pasco.com.pl kreatywnego studenta, którego interesuje zagadnienie doświadczeń na lekcjach fizyki w szkole. Praca będzie polegać na zaprojektowaniu, wykonaniu i opisaniu eksperymentów wykonywanych przy użyciu najnowszych technologicznie bezprzewodowych czujników pomiarowych obsługiwanych przez uznawany za najlepszy na świecie szkolny program do zbierania, prezentowania i analizowania danych pomiarowych. Przygotowane opisy doświadczeń zostaną opublikowane pod nazwiskiem ich autora, przy zachowaniu praw autorskich.

 • Informujemy o możliwości odbywania praktyk w instytucjach z listy przygotowanej przez Biuro Karier UW: link.

 • Informujemy o możliwości odbywania praktyk w instytucjach państwowych - link do strony MNiSW.

 • Zakład Eksperymentu ATLAS Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zaprasza studentów uczestnictwa w programie letnich praktyk studenckich. Program zajęć obejmuje wykłady i ćwiczenia wprowadzające w fizykę cząstek elementarnych. Prowadzone zajęcia dotyczyć będą zarówno zagadnień związanych z samą fizyką, jak również z praktycznymi elementami metod eksperymentalnych. Druga część praktyk będzie poświęcona badaniu wybranego problemu we współpracy z opiekunem. Więcej informacji na stronie atlas.ifj.edu.pl/praktyki i u koordynatora dr. Macieja Trzebińskiego (maciej.trzebinski@ifj.edu.pl; tel. 012 662 8168).

 • Firma PIRS CREATIVE LAB poszukuje dwóch studentów z dobrą znajomością systemu Linux i otwartą głową oraz kreatywnością do pracy (wynagradzanej) nad jedną z konstrukcji wykonywanych przez firmę. Praca polegałaby na przygotowaniu oprogramowania obsługującego urządzenie. Praca może być zaliczona studentowi jako praktyka.

 • Praktyki w firmie Vigo (PDF). Vigo jest światowym liderem w produkcji detektorów podczerwieni.
 • Zespół d/s praktyk zawodowych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego:

  mgr Monika Łupińska (Dziekanat) - wszystkie kierunki i specjalności, na I i II stopniu studiów
  prof. dr hab. Agnieszka Bzowska - asystent koordynatora praktyk ds. studentów studiów I stopnia kierunku Zastosowania Fizyki w Biologii i Medycynie (specjalność: Biofizyka molekularna)
  dr hab. Maciej Kamiński - asystent koordynatora praktyk ds. studentów II stopnia kierunku Zastosowania Fizyki w Biologii i Medycynie (specjalność Fizyka medyczna)
  doc. dr hab. Marek Kowalczyk-Hernandez - asystent koordynatora praktyk ds. studentów I stopnia kierunku Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii (specjalność Biofizyka i biochemia widzenia)
  prof. dr hab. Bogdan Lesyng - asystent koordynatora praktyk ds. studentów studiów I i II stopnia kierunku Zastosowania Fizyki w Biologii i Medycynie (specjalność Projektowanie molekularne i bioinformatyka)
  dr hab. Wojciech Pacuski - asystent koordynatora praktyk ds. studentów I i II stopnia makrokierunku Inżynieria Nanostruktur oraz studentów MISMAP
  dr hab. Jacek Pniewski - asystent koordynatora praktyk ds. studentów kierunku Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometria (ESOO)
  Uwaga: studenci ESOO składają sprawozdania do dr. hab. Jacka Pniewskiego, który podejmuje decyzję o zaliczeniu praktyk i przekazuje ją bezpośrednio Dziekanowi.
  dr hab. Piotr Suffczyński - asystent koordynatora praktyk ds. studentów II stopnia kierunku Zastosowania Fizyki w Biologii i Medycynie (specjalność Neuroinformatyka)
  dr hab. Jarosław Żygierewicz - asystent koordynatora praktyk ds. studentów studiów I stopnia Zastosowania Fizyki w Biologii i Medycynie (specjalności Neuroinformatyka i Fizyka medyczna) oraz II stopnia kierunku Fizyka (specjalność Fizyka biomedyczna)
  dr hab. Jan Suffczyński - koordynator praktyk; bezpośredni koordynator praktyk studentów I i II stopnia kierunków Fizyka (wszystkie specjalności) i Astronomia oraz studentów studiów II stopnia kierunku Zastosowania Fizyki w Biologii i Medycynie (specjalność Biofizyka molekularna)

  Informacje:

  * Regulamin praktyk
  * Wzory dokumentów i formularzy
  * FAQ - zadawane pytania