Od pomysłu do patentu - trendy, nowe technologie i zarządzanie innowacjami

Jacek Szczytko, Piotr Nieżurawski

Semestr letni 2014, USOS 1100-2`TNT

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z trendami w nowoczesnej technice, wyrobienie intuicji związanej z przyszłymi potrzebami rynku i przygotowanie studentów do wdrażania własnych pomysłów. W trakcie warsztatów wybrane zostaną projekty, które następnie studenci będą mogli opracować i opatentować.

Zajęcia są przeznaczone dla studentów 2 roku studiów I stopnia kierunku „Fizyka”, „Fizyka, specjalność nauczycielska”, „Fizyka, studia indywidualne”. Planujemy także zaproszenie na wykłady i warsztaty przedstawicieli innowacyjnych firm oraz wynalazców. Wymierną korzyścią będą patenty uzyskane w ramach warsztatów z najlepszymi studentami.

Kwalifikacja na zajęcia odbywa się na podstawie ankiety zamieszczonej na stronie przedmiotu. Wypełnioną ankietę należy przesłać prowadzącym do 13 stycznia 2014 r. Wszyscy studenci, którzy przesłali ankietę zostaną poinformowani o wynikach kwalifikacji do końca stycznia 2014 r. Zapisanie się na przedmiot w USOS lub brak takiego zapisu nie ma wpływu na kwalifikację.

http://odpomysludopatentu.wikispaces.com/

Wykład powstał dzięki wsparciu projektu "Fizyka Plus" POKL.04.01.02-00-034/11, który jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wstępny plan:

 1. Trendy. Disruptive technologies. O postępie technologicznym (dr Jacek Szczytko) 24-02-2014
 2. Problem solving (dr Jacek Szczytko) Warsztaty: wynalazki i planowanie. 03-03-2014
 3. Jak rozwijać swoją kreatywność (dr Barbara Piętka) 10-03-2014
 4. Prawo patentowe. Jak chronić swoje pomysły (dr Piotr Nieżurawski) 17-03-2014
 5. Warsztaty: Bazy patentowe 24-03-2014
 6. Warsztaty: Prezentacja 3 pomysłów na grupę, dyskusja i wybór. 31-03-2014
 7. Warsztaty: Raport. Przeszukiwanie baz patentowych. Dziennik grupy. 07-04-2014
 8. Warsztaty: Raport. Przeszukiwanie baz patentowych. Spisywanie stanu techniki, projekt opisu. Dziennik grupy. 14-04-2014
 9. Warsztaty: Raport. Stan techniki, propozycja opisu. Rzecznik Patentowy. 28-04-2014
 10. Rzecznik patentowy omawia projekty, poprawki. 05-05-2014
 11. Managing innovations (I) (Piotr Ney, Orange) 12-05-2014
 12. Managing innovations (II) (Piotr Ney, Orange) 19-05-2014
 13. Pieniądze - skąd brać fundusze na rozwój (Venture capitalist, Robert Dwiliński) 26-05-2014
 14. Warsztaty (coaching). 02-06-2014
 15. Warsztaty: Prezentacja wyników 09-06-2014