Nagroda imienia Zdzisława Szymańskiego

Warszawa, 17 listopada, 2021


Z przyjemnością informujemy, że nagroda im. Zdzisława Szymańskiego za rok 2021 została przyznana Panu

dr Stevenowi Ragnarowi Strobergowi
z Wydziału Fizyki, Argonne National Laboratory, Lemont, IL, USANagroda została przyznana Laureatowi

za wybitne osiągnięcia w zakresie rozszerzenia teorii ab initio na strukturę jąder ciężkich i za jego wkład do rozwiązania wieloletniej zagadki dotyczącej czasów rozpadu beta Gamowa-Tellera.

Zgodnie z Regulaminem, nagroda składa się z dyplomu wymieniającego osiągnięcia Laureata i z honorarium za wykład przez niego wygłoszony.

dr hab. Agnieszka Korgul prof. Robert Grzywacz
Secretary of the Selection Committee Chairman of the Selection Committee

Nagroda przyznawana jest co dwa lata osobie fizycznej za osiągnięcia naukowe w dziedzinie teoretycznych lub doświadczalnych badań własności jąder atomowych.
Nagrodę przyznaje Dziekan Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na wniosek Kapituły Nagrody.
Szczegółowe zasady przyznawania Nagrody określa Regulamin.

Nagroda przyznawana jest z funduszy pochodzących ze składek osób i instytucji pragnących wspomóc rozwój badań naukowych w dziedzinie struktury jądra atomowego. Finansową obsługę zapewnia Fundacja „Pro Physica”. Prosimy o dokonywanie wpłat na konto:

Fundacja „Pro Physica”
Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Bank Zachodni WBK S.A.
Adres banku: Bank Zachodni WBK S.A., Rynek 9/11, 50-950 Wrocław
BIC code (SWIFT) WBKPPLPP
Nr konta: 65 1500 1012 1210 1007 8486 0000
koniecznie z dopiskiem: „Nagroda im. Z. Szymańskiego”

O dokonanej wpłacie prosimy powiadomić Komitet Nagrody, zaznaczając jednocześnie, czy nazwisko lub nazwa darczyńcy może być przez nas umieszczona na liście fundatorów-założycieli.

TRW (Tomasz Werner AT fuw edu pl)