Name

Jak mnie znaleźć?

IPJ, Zakład VI
ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa
Gmach główny, pok. 140

tel.: (022) 553-22-05
email

Czym się zajmuję

Należę do eksperymentu NA58, który został stworzony w ramach współpracy COMPASS w CERN. Tematem mojej pracy jest wyznaczanie spinu unoszonego przez kwarki w nukleonie. W szczególości polem moich zainteresowań są kwarki dziwne, których polaryzacja jest jak dotąd słabo wyznaczona. Przez ostatnie dwa lata zajmowałem się również dokładnym pozycjonowaniem detektorów (tzw. alignment), koniecznym dla poprawnej rekonstrukcji i analizy zebranych przypadków.

Lista publikacji (w bazie SPIRES)

Wystapienia konferencyjne

 1. Quark helicity distributions in COMPASS experiment at CERN - Symmetries and spin, Prague, July 22, 2008

Wystąpienia na forum współpracy COMPASS

 1. Correlations between inclusive and semi-inclusive asymmetries (27.I.2006)
 2. MC studies for flavor extractions with proton target (31.III.2006)
 3. Pion and kaon asymmetries and estimation of strange quarks polarization (29.VI.2006)
 4. Hadron identification in semi-inclusive analysis (5.IX.2006)
 5. Extraction of polarized quark distribution from semi-inclusive data (14.12.2006)
 6. Preliminary studies on RICH purities for 2004 longitudinal data (4.IV.2007)
 7. Status of 2006 alignment (8.V.2007)
 8. Status of 2007 alignments (31.V.2007)
 9. Status of alignments (11.X.2007)
 10. Asymmetries of identified particles (20.XI.2007)
 11. Remaining problems in alignment (21.XI.2007)
 12. Hadron identification for SIDIS data (29.II.2008)
 13. Update of predictions for errors of flavour polarisation (28.III.2008)

Seminaria doktoranckie IPJ

 1. Wyznaczanie asymetrii spinowych w eksperymencie COMPASS (5.XII.2005).
 2. Spinowe rozkłady kwarków w nukleonie (15.V.2007).
 3. Overview of quark fragmentation functions (6.V.2008).

Workshops

 1. International Workshop On Hadron Structure And Spectroscopy (31.III - 2.IV 2008)

Plan pracy

  2005/2006
 1. Wykład: Spin hadronów i ich składników. Prowadzący: prof. J.Namysłowski. Ocena:6
 2. Seminarium teorii hadronów.
 3. Seminarium doktoranckie IPJ.
 4. Seminarium fizyki wyskokich energii.
  2006/2007
 1. Wykład: Metody doświadczalne w fizyce wysokich energii. Prowadzacy: prof. W. Wiślicki. Ocena:4
 2. Seminarium doktoranckie IPJ.
 3. Seminarium fizyki wyskokich energii.
  2007/2008
 1. Dłuższy wyjazd do pracy przy eksperymencie. Szwajcaria, CERN: maj-listopad 2007 oraz maj-czerwiec 2008.
 2. Seminarium doktoranckie IPJ.
 3. Seminarium fizyki wyskokich energii.
  2008/2009
 1. Wykład: Elementy kwantowej teorii pola (semestr letni).
 2. Seminarium doktoranckie IPJ.
 3. Seminarium fizyki wyskokich energii.


Strona w budowie. Upgrade gdy znajdę chwilę czasu...