Wszechświat cząstek elementarnych dla humanistów

Wykład ogólnouniwersytecki na Wydziale Fizyki UW
semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017
Wydział Fizyki

Prowadzący:
prof. dr hab. Maria Krawczyk
Instytut Fizyki Teoretycznej
e-mail:
krawczyk@fuw.edu.pl
Telefon:
(+48 22) 55-32-833
Kontakt osobisty:
Pokój 4.33, Pasteura 5

prof. dr hab. Aleksander Filip Żarnecki
Instytut Fizyki Doświadczalnej
e-mail:
zarnecki@fuw.edu.pl
Telefon:
(+48 22) 55-32-809
Kontakt osobisty:
Pokój 4.09, Pasteura 5
Warunki zaliczenia
Pełen opis przedniotu dostępny w USOS

Egzamin

Termin:
28 stycznia 2017 (sobota), godz. 11:00
Wyniki dostępne w USOS

Wpis do indeksu będzie można uzyskać w dniu 6 lutego, w godz. 10-12, w pok. 4.33 (IV pietro)
w innym terminie po uzgodnieniu drogą e-mail

Termin dodatkowy:
3 lutego 2017 (piątek), godz. 11:00, sala 0.03a, budynek Wydziału Fizyki, Pasteura 5

Informacje o egzaminie:


Lista przykładowych pytań egzaminacyjnych
Uzupełniana po każdym wykładzie

Materiały z wykładów

Wprowadzenie
wykład 4.10.2016: PDF
Źródła cząstek
wykład 11.10.2016: PDF
Cząstki elementarne, prawa zachowania i liczby kwantowe
wykład 18.10.2016 : PDF
Detekcja cząstek
wykład 25.10.2016 : PDF
Spin, oddziaływania słabe i rodziny cząstek, bozony W i Z
wykład 08.11.2016: PDF
Diagramy Feynmana, oddziaływania, dbiegnące stałe sprzężenia
wykład 15.11.2016: PDF
Teoria cząstek, rola symetrii, Model Standardowy
wykład 22.11.2016 : PDF
Współczesne eksperymenty
wykład 29.11.2016: PDF
Rachunek zaburzeń, renormalizacja, "konieczność" istnienia cząstki Higgsa
wykład 06.12.2016: PDF
Testy Modelu Standardowego i odkrycie cząstki Higgsa
wykład 13.12.2016: PDF
Neutrina
wykład 20.12.2016: PDF
Poza Modelem Standardowym
wykład 10.01.2017: PDF
Ewolucja Wszechświata
wykład 17.01.2017: PDF
Ciemna strona Wszechświata
wykład 24.01.2017: PDF

Wszystkie materiały przeznaczone są wyłącznie dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego


Zobacz też

Materiały do wykładów prowadzonych w latach akademickich:
  • 2015/2016
  • 2014/2015
  • 2013/2014
  • 2012/2013
  • 2011/2012
  • 2010/2011
  • 2009/2010
  • 2008/2009
  • 2007/2008