Pod opisami pogadanek podane są dni tygodnia, w których nasi opowiadacze mogą przyjechać do Państwa placówek.

Pogadanki

Zajęcia odbywają się w Państwa placówce po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Zgłoszenia na pogadanki przyjmowane będą tylko poprzez stronę fizyka.ceo.org.pl.


Tematy interaktywnych opowieści:


Wszystko wokół się kręci (Monika Sitek)

Pogadanka ma na celu przedstawienie schematyczne dzieciom w jaki sposób powstał układ planetarny, jakie mamy planety i czym się różnią. Największy nacisk kładziemy na omówienie pór roku, długości dnia na różnych półkulach, to jak widzimy Księżyc. Dzieci poznają odległe obiekty niebieskie i sposób w jaki się one kręcą. W pogadance używam modelu układu planetarnego oraz tellurium.

Zajęcia mogą odbywać się w poniedziałki, wtorki i czwartki.

_____________

Kto wkłada prąd do baterii (Adam Spyra)

Zajęcia mają na celu w przystępny sposób opowiedzieć dzieciom o zjawisku prądu i wykorzystując proste alegorie zobrazować działanie baterii. Poruszone zostaną takie tematy jak prąd w gniazdku oraz światło żarówki, omówione zostaną różne rodzaje elektrowni i ekologiczne rozwiązania wykorzystywane w wytwarzaniu prądu. Pogadanka dostosowana będzie poziomem do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W założeniu ma być to interaktywny wykład, w którym prowadzący będzie naprowadzał dzieci na właściwą odpowiedź, tak by miały wrażenie, że same doszły do prawidłowego rozwiązania zagadki.

Zajęcia mogą odbywać się we wtorki i środy.

_____________

Fizyczne figle (Jarosław Rybusiński)

Pogadanka prezentowana jest w formie tzw. „Science Busking” czyli kuglarstwa naukowego. Zajęcia mają pokazać przede wszystkim, że zarówno fizyka jak i praca naukowców nie są wcale nudne. Podczas zajęć, na wesoło prezentujemy proste eksperymenty, nawiązując do trudnych tematów. W sposób niestandardowy wyjaśniamy zjawiska fizyczne, które obserwujemy w codziennym życiu. W część doświadczeń angażujemy uczestników zajęć.

Zajęcia mogą odbywać się w poniedziałki i środy.

_____________

Zajęcia otwarte wspierane są
ze środków Miasta Stołecznego Warszawa
Organizatorzy:
Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy
Projekt współfinansuje m.st. Warszawa