next up previous
Up: Jacek Dobaczewski - strona domowa


Mechanika Kwantowa I (2006/2007)
strona domowa wykładu

Wykład: Jacek Dobaczewski
Ćwiczenia: Marcin Domagała, Andrzej Dragan, Andrzej Okołów, Przemysław Olbratowski, Michał Poradziński, Piotr Szymczak, Marek Trippenbach
Osoby, które nie zdały egzaminu, a które mogą usprawiedliwić swoją nieobecność na egzaminie (np. zwolnienie lekarskie), lub miały inne ważne powody uniemożliwiające zdanie egzaminu w terminie, mogą zgląszać się do Pani Dziekan w celu uzyskania dopuszczenia do dodatkowego egzaminu poprawkowego, który odbędzie się 28 maja (pisemny) i 31 maja (ustny).


Nowości