Wyklad prof. Bogdana Cichockiego

Rok akademicki 2010/2011

Punkty (max 60) zdobywa sie na dwu kolokwiach (max: (2x24) pkt) i z zadan domowych (max 12 pkt). Z kazdej serii zadan domowych zbierane bedzie NA WYKLADZIE (w dniu podanym przy numerze serii) jedno zadanie.

Egzamin poprawkowy: 7 lutego, godz 8.30 sala N021

Kolokwium pierwsze (juz bylo): 17 listopada godz 9.00 SSD, Hoza 69

Kolokwium drugie (juz bylo): 10 stycznia godz 9.00 sala S9, Smyczkowa

Serie zadan domowych (pliki postscriptowe i pdf):