Wszechświat cząstek elementarnych dla humanistów

Wykład ogólnouniwersytecki na Wydziale Fizyki UW
semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018
Wydział Fizyki

Prowadzący:
prof. dr hab. Aleksander Filip Żarnecki
Instytut Fizyki Doświadczalnej
e-mail:
zarnecki@fuw.edu.pl
Telefon:
(+48 22) 55-32-801
Kontakt osobisty:
Pokój 4.01, Pasteura 5
Warunki zaliczenia
Pełen opis przedniotu dostępny w USOS

Egzamin

Termin dodatkowy/poprawkowy:
23 lutego 2018 (piątek), godz. 10:00-13:00, sala 0.03a, budynek Wydziału Fizyki, Pasteura 5

Informacje o egzaminie:


Lista przykładowych pytań egzaminacyjnych
Uzupełniana po każdym wykładzie

Materiały z wykładów

Wprowadzenie
wykład 3.10.2017: PDF
Początki fizyki cząstek
wykład 10.10.2017: PDF
Akceleratory
wykład 17.10.2017: PDF
Detekcja cząstek
wykład 24.10.2017: PDF
Oddziaływania silne
wykład 31.10.2017: PDF
Oddziaływania słabe
wykład 07.11.2017: PDF
Współczesne eksperymenty
wykład 14.11.2017: PDF
Diagramy Faynmana
wykład 21.11.2017: PDF
Model Standardowy
wykład 28.11.2017: PDF
Testy Modelu Standardowego i odkrycie cząstki Higgsa
wykład 05.12.2017: PDF
Neutrina i ich oscylacje
wykład 12.12.2017: PDF
Poza Modelem Standardowym
wykład 19.12.2017: PDF
Ewolucja Wszechświata
wykład 09.01.2018: PDF
Ciemna strona Wszechświata
wykład 16.01.2018: PDF
Fale grawitacyjne
wykład 23.01.2018: PDF

Wszystkie materiały przeznaczone są wyłącznie dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego


Zobacz też

Materiały do wykładów prowadzonych w latach akademickich:
  • 2016/2017
  • 2015/2016
  • 2014/2015
  • 2013/2014
  • 2012/2013
  • 2011/2012
  • 2010/2011
  • 2009/2010
  • 2008/2009
  • 2007/2008