Welcome to Konrad's home page


Contact details:
Konrad Banaszek
Instytut Fizyki Teoretycznej
Wydzial Fizyki
Uniwersytet Warszawski
ul. Pasteura 5
PL-02-093 Warszawa
Poland

Room: 5.23

Tel: +48 (22) 55 32 923
E-mail: Konrad.Banaszek-at-the-same-domain-as-this-page

Informacja kwantowa 2018/19

Zadania domowe:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (poprawione), 8, 9, 10, 11, 12, Seria przygotowawcza
This web page has been created using vi