Maciej Buczyński

Teaching (PL)

2023/2024 Technologie informacyjne i komunikacyjne R

Linki

USOS

Kampus

Zasady przedmiotu

Linux 04.10 zadania

Linux 06.10 zadania

Linux 11.10 zadania

Linux 18.10 sprawdzian (Wyniki są na USOSie)

Latex 20.10 zadania

Latex praca domowa (Wyniki są na USOSie)

Mathematica 27.10 zadania

Mathematica 08.11 sprawdzian (Wyniki są na USOSie)

Python 10.11 zadania oraz przykładowe rozwiązania

Python 22.11 zadania oraz points.dat

Python 24.11 repozytorium gita

Python 29.11 sprawdzian (Wyniki są na USOSie)

LabView 01.12 zadania

13.12 pomiar ręczny

LabView 20.12 pomiar automatyczny oraz sterowniki

Elementy podlegające ocenie na ćwiczeniach

Linux -- sprawdzian na zajęciach 18.10. Materiał z zadań powyżej (tylko z 3 pdfów, nie ma zadań z 4tych zajęć), z wyjątkiem zadań z gwiazdką i rozszerzonych. Na sprawdzianie będą do napisania skrypty, które następnie trzeba będzie spakować i przesłać prowadzącemu.

Latex -- praca domowa z terminem do 19.11. Kryteria oceny są dostępne w serwisie kampus.

Mathematica -- sprawdzian na zajęciach 08.11. Materiał z zadań powyżej (tylko z 1 pdfa), wymagana również umiejętność przeszukiwania dokumentacji. Na sprawdzianie będą do napisania rozwiązania zadań w standardowym formacie .nb, a następnie plik trzeba będzie wysłać prowadzącemu.

Python -- sprawdzian na zajęciach 29.11. Materiał z zadań powyżej (bez gita), wymagana również umiejętność przeszukiwania dokumentacji. Na sprawdzianie będą do napisania skrypty, które następnie trzeba będzie spakować i wysłać prowadzącemu.

Pomiary oraz analiza niepewności -- sprawozdanie końcowe z terminem do końca sesji (25.02). Kryteria oceny są dostępne w serwisie kampus. (Wyniki już na USOSie)

Contact

Mail: Maciej.Buczynski@fuw.edu.pl

Room: Faculty of Physics University of Warsaw, room 2.60 (You can try catching me, or just let me know beforehand to be sure)