Mechanika i Chemia Kwantowa
z elementami Spektroskopii Molekularnej

Semestr letni 2014/2015

Aktualności

25.02.2015: Pierwsza seria zadań jest już dostępna.
05.03.2015: Druga seria zadań jest już dostępna.
11.03.2015: Trzecia seria zadań jest już dostępna.
19.03.2015: Czwarta seria zadań jest już dostępna.
26.03.2015: Piąta seria zadań jest już dostępna.
12.04.2015: Szósta seria zadań jest już dostępna
27.04.2015:Wstępna (zerowa) seria zadań z części kwantowochemicznej jest już dostępna!
15.05.2015: Kolejna seria zadań (nr 1) z części kwantowochemicznej jest już dostępna!
27.05.2015: Kolejna seria zadań (nr 2) z części kwantowochemicznej będzie dostępna dopiero pod koniec tego tygodnia (25-31.05) z powodu opóźnień realizacji materiału na ćwiczeniach.
27.05.2015: Wymagania na egzamin ustny są już dostępne.
28.05.2015: Ścieżki zaliczenia ćwiczeń i wykładu.
29.05.2015: Informacje nt. literatury dla części kwantowochemicznej (część pierwsza)
31.05.2015: Kolejna seria zadań (nr 2) z części kwantowochemicznej, rozwiązanie serii nr 1
29.05.2015: Informacje nt. literatury dla części kwantowochemicznej (część druga) – uszczegółowienie informacji dostępnych w USOSweb (nry rozdziałów i stron); informacje nt. serii zadań
31.05.2015: W sekcji „Materiały do wykładu i literatura” zamieściliśmy treści zadań z poprzednich dwóch kolokwiów (cześć kwantowofizyczna) oraz przykładowe rozwiązania zadań.
02.06.2015: Spóźniony prezent na Dzień Dziecka: serii nie-Mathematikowej nie będzie!

16.06.2015: Modyfikacja wymagań do egzaminu ustnego po ostatnim wykładzie. Informacje nt. zaliczenia ćwiczeń.

22.06.2015: Propozycja terminu kolokwium poprawkowego z części kw.-chem.: 29.06 (2-3 tury, po południu). W tym samym dniu osoby, które już zaliczyły ćwiczenia i egzamin pisemny, przystępują do egzaminu ustnego (zapisy na ustny wkrótce)

23.06.2015: Link do zapisów na egzamin ustny (tylko dla osób z zaliczonymi obiema częściami ćwiczeń)! Osoby z zaliczoną częścią fizyczną ćwiczeń (na dzień 19.06) i zdanym egzaminem pisemnym muszą najpierw zaliczyć część chemiczną ćwiczeń. Zapisy na część ustną egzaminu (30.06) dla tych osób zostaną uruchomione razem z ogłoszeniem wyników z kolokwium poprawkowego.

24.06.2015: Przeglądanie wyników egzaminu pisemnego będzie możliwe 26.06 (w piątek) u dra Krzysztofa Wohlfelda w godzinach 9:15-11:00 i 18:00-19:30 w s. 4.47. Lista osób, uprawnionych do pisania kolokwium poprawkowego z części kw.-chem. jest już dostępna.

25.06.2015: Informacja w sprawie zwolnienia (trzech) osób z egzaminu ustnego.

29.06.2015: Informacje nt. wyników kolokwium pojawią się dziś wieczorem (najpierw na stronie www K. Kościa). Osoby, które zaliczą ćwiczenia, będą miały egzamin ustny 30.06 od godz. 10 w sali 305 na Pasteura 1. Zapisy (dla osób z listy na stronie p. Kościa) - p. link poniżej

29.09.2015: Uwaga! Przesunięcie godziny rozpoczęcia! Kolokwium poprawkowe z części chemicznej odbędzie się 31.08 w salach 1.28 i 1.34 w godz. 12:30-14:00.

Zadania Domowe

·         Seria 1

·         Seria 2

·         Seria 3

·         Seria 4

·         Seria 5

·         Seria 6

·         Seria kwantowochemiczna 0 (plus rozwiązanie)

·         Seria kwantowochemiczna 1 (plus rozwiązanie)

·         Seria kwantowochemiczna 2 (seria podwójnie punktowana)

·         Nie będzie serii bez-Mathematikowej, zapowiedzianej poprzednio

Egzamin

Wymagania na egzamin ustny są podane tutaj. (Uwaga! Modyfikacja po ostatnim wykładzie)

Dla pełnej jasności podajemy explicite algorytm zaliczania ćwiczeń i wykładu w zależności zaliczania (bądź nie) ćwiczeń (wg stanu na początku sesji)

Uwaga! Osoby, które zaliczyły część kw.-mech. ćwiczeń i nie zaliczyły części kw.-chem., warunkowo podchodzą do egzaminu pisemnego 19.06.2015. Osoby te piszą następnie kolokwium poprawkowe z części kw.-chem. i w przypadku zaliczenia tego kolokwium podchodzą do egzaminu ustnego jeszcze w sesji czerwcowej, o ile zdały egzamin pisemny. Termin(y) ww. kolokwium ustalimy w poniedziałek 22.06.2015, czyli po ustaleniu liczby osób, które piszą to kolokwium. Dodatkowy termin egzaminu ustnego ustalimy po pojawieniu się wyników kolokwium. Termin egzaminu ustnego będzie uzgodniony ze wszystkimi zainteresowanymi.

Zasady zaliczenia ćwiczeń i wykładu dla innych przypadków się nie zmieniły.

Link do zapisów na termin 29.06 (tylko dla osób bez problemów z zaliczeniem ćwiczeń) Osoby zwolnione z części ustnej: 347058, 347082, 321836

Lista osób, uprawnionych do pisania kolokwium poprawkowego z części kw.-chem.

Link do zapisów na termin 30.06 egzaminu ustnego (tylko dla osób z ćwiczeniami zaliczonymi 29.06).

Materiały do wykładu i literatura

·         Skrypt S. Kryszewskiego (skrypt SK)

·         L. Piela Idee chemii kwantowej, wyd. I (2003), str.223-242 (rozdzielenie ruchu jąder i elektronów, przybliżenie Borna-Oppenheimera); str. 333-357, 365-373, 378-379, 383-395, 397-403 (metoda Hartree-Focka, wiązanie chemiczne)

·         P. Kowalczyk Fizyka cząsteczek, rozdz. 1 (teoria grup), rozdz. 3-1 i 3-2 (wiązanie chemiczne).

·         W. Kołos Chemia kwantowa (rozdzielenie ruchu jąder i elektronów, przybliżenie Borna-Oppenheimera, metoda Hartree-Focka, wiązanie chemiczne, konfiguracje elektronowe, termy atomowe, korelacja elektronowa)

Dla chętnych dodatkowe pozycje w języku angielskim

·         P. Atkins, R. Friedman Molecular Quantum Mechanics (4th Edition), rozdz. 5 (teoria grup)

·         J. P. Lowe, K. A. Peterson Quantum Chemistry, rozdz. 11 (metoda Hartree-Focka, wiązanie chemiczne, korelacja elektronowa), rozdz. 12-10 (elementarny wstęp do reguł wyboru w spektroskopii).

Zadania z kolokwiów

·         Kolokwium nr 1: Zadania i Rozwiązania

·         Kolokwium nr 2: Zadania i Rozwiązania

Wykład i Ćwiczenia

#

Wykład

Ćwiczenia

Dodatki

1

Rewolucja w fizyce

Matematyka Fizyki Kwantowej: Elementy rachunku prawdopodobieństwa

Mechanika klasyczna,
Transformata Fouriera

2

Równanie falowe cząstki

Matematyka Fizyki Kwantowej: Przestrzeń Hilberta

 

3

Równanie Schroedingera

Matematyka Fizyki Kwantowej: Operatory

 

4

Proste układy dynamiczne

 

 

5

Postulaty Mechaniki Kwantowej

 

 

6

Oscylator harmoniczny (fragment skryptu SK)

 

 

7

Moment pędu (fragment skryptu SK)

 

 

8

Atom wodoru (SK)

 

 

9

 

Ćw. wstępne (.nb)

 

10

 

H2+ ( .nb)

 

11

 

Całki (.nb)

 

12

 

RHF ( .nb)

MP2 ( .nb)

 

Kontakt

Krzysztof Wohlfeld