Analiza II

rok akademicki 2021/2022, semestr letni


Warunki zaliczenia

W trakcie semestru odbędą się dwa kolokwia, za każde można uzyskać do 20 punktów. Dodatkowo można uzyskać do 10 punktów z aktywności na ćwiczeniach. Aktywność oceniają prowadzący ćwiczenia, według ustalonych w swoich grupach kryteriów.
Kto z tych źródeł (kolokwia+aktywność) uzyska łącznie przynajmniej 25 punktów, zalicza ćwiczenia i jest zwolniony z egzaminu ustnego; egzamin ustny wciąż będzie jednak wymagany do otrzymania oceny wyższej niż 4.
Z egzaminu pisemnego można będzie uzyskać do 50 punktów. Ocena końcowa będzie ustalana na podstawie wyników z ćwiczeń i egzaminu pisemnego (łącznie maksimum 100 punktów), przy czym do otrzymania oceny 3 uzyskać potrzeba przynajmniej 40 punktów, 50 punktów na ocenę 3.5, i 60 punktów na ocenę 4. Aby uzyskać ocenę 4.5 potrzeba 60 punktów oraz zdać egzamin ustny, a na ocenę 5 - 70 punktów oraz egzamin ustny.
Kto z ćwiczeń uzyska mniej niż 25 punktów, jest dopuszczony do egzaminu pisemnego warunkowo, a zaliczenie ćwiczeń otrzymuje na podstawie egzaminu ustnego. Poza koniecznością zaliczenia egzaminu ustnego, wymagania na odpowiednie oceny są takie same.

Terminy i miejsca kolokwiów i egzaminów

Kolokwium 1: 4 kwietnia, 8:00-12:00, sala 0.03
Kolokwium 2: 16 maja, 8:00-12:00, sala 0.03
Egzamin pisemny: 21 czerwca, 9:00-13:00, sala 0.06
Egzamin ustny: 23-24 czerwca, 9:00-18:00, sala 2.25
Egzamin pisemny poprawkowy: do ustalenia
Egzamin ustny poprawkowy: do ustalenia

Lista tematów na egzamin ustny

Polecana literatura

Podręczniki:
F. Leja, "Rachunek różniczkowy i całkowy"
K. Maurin, "Analiza", część 1.
G.M. Fichtenholz, "Rachunek różniczkowy i całkowy", t.2.

Zbiory zadań:
W. Krysicki, L. Włodarski, "Analiza matematyczna w zadaniach" t. 1. i 2.
W. Pusz, "Zbiór zadań z analizy matematycznej" t. 2. i 3.
T. Rado┼╝ycki, "Rozwiązujemy zadania z analizy matematycznej" część 2.
G. Cieciura, "Serie zadań z analizy"
G. Cieciura, "Zadania z analizy"

Zadania ćwiczeniowe z poprzednich lat:
Analiza II B 2020/21

Zadania ćwiczeniowe:
1 2 3 4 5 6 7 8 9