Fizyka Materii Skondensowanej IN / The physics of condensed matter

Inzynieria nanostruktur

The physics of condensed matter 1100-4INZ`PCM

Jacek Szczytko, tel. 22-55.32764

exam

Results of 2015/16 exam will be in USOS.
ORAL exam on Monday-Wednesday 1-3 of Fenruary ul. Pasteura 5. QUESTIONS 2015/16
In order to participat in oral exam one has to have min. 70 points. It is allowed to have one page A4 with handwriting notes. The up-to-date list of students for the oral exam is HERE

Fizyka materii skondensowanej IN 1100-3INZ13

Strona USOS 1100-3INZ13

egzamin

Wyniki EGZAMINU 2015/16 będą dostępne w systemie USOS.
Egzamin USTNY - poniedziałek-środa 1-3 luty ul. Pasteura 5. PYTANIA 2015/16
Żeby zostać dopuszczonym do ustnego trzeba uzyskać min. 70 pkt. Na ustnym można mieć odręcznie zapisaną kartkę A4 z własnymi wzorami. Aktualna tabela z osobami zapisanymi na egzamin ustny jest TUTAJ
:

Pytania na ustny - NOWA wersja.

zasady zaliczania:

2 kolokwia (po 3 zadania) – 2x30p = 60p
Testy z wykładu (2 pytania, 10 testów) – 20p
Aktywność na ćwiczeniach – 20p
Zaliczenie ćwiczeń – 50p / 100p

Egzamin (4 zadania) – 40p
Należy uzyskać min. 70p / 140p żeby odpowiadać

Ćwiczenia są obowiązkowe – dr Aneta Drabińska