Analiza I

rok akademicki 2021/2022, semestr zimowy


Warunki zaliczenia

W trakcie semestru odbędą się dwa kolokwia, za każde można uzyskać do 20 punktów. Dodatkowo można uzyskać do 10 punktów z aktywności na ćwiczeniach. Aktywność oceniają prowadzący ćwiczenia, według ustalonych w swoich grupach kryteriów.
Kto z tych źródeł (kolokwia+aktywność) uzyska łącznie przynajmniej 25 punktów, zalicza ćwiczenia i jest zwolniony z egzaminu ustnego; egzamin ustny wciąż będzie jednak wymagany do otrzymania oceny wyższej niż 4.
Z egzaminu pisemnego można będzie uzyskać do 50 punktów. Ocena końcowa będzie ustalana na podstawie wyników z ćwiczeń i egzaminu pisemnego (łącznie maksimum 100 punktów), przy czym do otrzymania oceny 3 uzyskać potrzeba przynajmniej 40 punktów, 50 punktów na ocenę 3.5, i 60 punktów na ocenę 4. Aby uzyskać ocenę 4.5 potrzeba 60 punktów oraz zdać egzamin ustny, a na ocenę 5 - 70 punktów oraz egzamin ustny.
Kto z ćwiczeń uzyska mniej niż 25 punktów, jest dopuszczony do egzaminu pisemnego warunkowo, a zaliczenie ćwiczeń otrzymuje na podstawie egzaminu ustnego. Poza koniecznością zaliczenia egzaminu ustnego, wymagania na odpowiednie oceny są takie same.

Terminy i miejsca kolokwiów i egzaminów

Kolokwium 1: 22 listopada, 9:00-13:00, sala 0.06
Kolokwium 2: 24 stycznia, 9:00-13:00, sala 0.06
Egzamin pisemny: 8 lutego, 9:00-13:00, sala 0.06
Egzamin ustny: 10-11 lutego
Egzamin pisemny poprawkowy: 23 lutego, 9:00-13:00, sala 0.06
Egzamin ustny poprawkowy: 25 lutego

Polecana literatura

Skrypty dr hab. J. Wojtkiewicza: 1 2 3 4 5 6 7

Podręczniki:
F. Leja, "Rachunek różniczkowy i całkowy"
K. Kuratowski, "Rachunek różniczkowy i całkowy"
W. Rudin, "Podstawy analizy matematycznej"
G.M. Fichtenholz, "Rachunek różniczkowy i całkowy"

Zbiory zadań:
W. Leksiński, B. Macukow, "Matematyka w zadaniach dla kandydatów na wyższe uczelnie", t 1 i 2
W. Krysicki, L. Włodarski, "Analiza matematyczna w zadaniach"
W. Pusz, "Zbiór zadań z analizy matematycznej"
A.I. Kostrikin, "Zbiór zadań z algebry"
G. Cieciura, "Serie zadań z analizy"
G. Cieciura, "Zadania z analizy"

Zadania ćwiczeniowe z poprzednich lat:
Analiza I B 2020/21
Matematyka I 2020/21

Zadania ćwiczeniowe na ten semestr:
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Lista tematów na egzamin ustny