Materiały do wykładu Fizyka 1 (mechanika)

1100-1AF14

Rok akademicki 2023 - 2024

Zasady zaliczania Zagadnienia na test otwarty i egzamin ustny

Program wykładu:

 1. Przedmiot i metodologia fizyki: pomiary fizyczne, układ jednostek, błędy pomiarowe, modele w fizyce.
 2. Opis ruchu w przestrzeni: układy odniesienia, różne rodzaje ruchu, względność ruchu, transformacja Galileusza, efekt Dopplera.
 3. Prawa dynamiki: bezwładność, układ inercjalny, siły i oddziaływania, zasady dynamiki Newtona.
 4. Rozwiązywanie równań ruchu: oscylator harmoniczny, wahadło, dynamika ruchu po okręgu, ruch w jednorodnym polu elektrycznym i magnetycznym. Prawa ruchu w układzie nieinercjalnym.
 5. Zasada zachowania pędu, zasada zachowania momentu pędu, ruch ciał o zmiennej masie.
 6. Zasada zachowania energii: energia kinetyczna, siły zachowawcze, energia potencjalna, zderzenia elastyczne.
 7. Prawo powszechnego ciążenia, prawa Kepplera.
 8. Elementy statyki i dynamiki płynów.
 9. Bryła sztywna: statyka, opis ruchu, prawa ruchu, moment bezwładności, energia ruchu obrotowego.
 10. Prędkość światła, postulaty Einsteina, czasoprzestrzeń i transformacja Lorentza.
 11. Dylatacja czasu i skrócenie Lorentza, względność równoczesności i przyczynowość, paradoks bliźniąt.
 12. Relatywistyczna definicja pędu i energii, zasada zachowania energii.
 13. Foton jako cząstka, efekt Comptona, relatywistyczny efekt Dopplera.
 14. Masa niezmiennicza i układ środka masy, cząstki elementarne, zderzenia relatywistycznych cząstek.
Wykłady Ćwiczenia Ćwiczenia wykładowe Zadania domowe

Przydatne linki: