Materiały do wykładu Fizyka 1 (mechanika)

1100-1AF14 i 1100-1B01

Rok akademicki 2020 - 2021Wykład

Wykład1

Wykład2

Wykład3

Wykład4

Wykład5

Wykład6

Wykład7

Wykład8

Wykład9

Wykład10

Wykład11

Wykład12

Wykład13

Wykład14
Ćwiczenia

Seria1

Seria2

Seria3

Seria4

Seria5

Seria6


Zadania domowe

ZadaniaDomoweSeria1

ZadaniaDomoweSeria2

ZadaniaDomoweSeria3

ZadaniaDomoweSeria4

ZadaniaDomoweSeria5

ZadaniaDomoweSeria6


Przydatny link p. Michała Iglickiego

LinkMI


Informacje dotyczące kolokwiów i egzaminów

ZagadnieniaNaEgzaminUstny


Zasady zaliczenia przedmiotu

ZasadyZaliczania